Zvotoky mají v současnosti 63 stálých obyvatel. Obydlených domů je 21 a 15 chalup slouží k rekreaci.

O názvu obce se zmiňuje zápis v kronice. „Jméno Zvotoky ve starých zápisech též Zvukotoky, Lokotoky ukazuje na původ jména od dvou toků, potoků, které se pod vesnicí spojují, tedy dva toky Zvotoky.“ Podle kroniky jde o vůbec jednu z nejstarších obcí v kraji, jejíž vznik by měl údajně spadat až do 1. tisíciletí.

Dominantou obce je hostinec. V budově, která dříve bývala školou, se obyvatelé scházejí a pořádají se zde různé akce. Na štítě stojí nápis škola, označení objektu jako „škola“ je stále živé a běžně se používá. Nachází se v něm i obchod se smíšeným zbožím.

Řízky a zákusky

Zvotoky slaví každoročně MDŽ. „Chlapi napečou řízky a udělají chlebíčky, koupí zákusky. Chceme připravit ženám hezký večer a pohostit je za to, že se o nás celý rok starají,“ popisuje starosta obce Zdeněk Chodl.

Sbor dobrovolných hasičů je jediným spolkem ve Zvotokách. Nyní čítá asi dvacet členů. Jeho vznik se přitom obecní kronikou datuje rokem 1907. „Hasiči dělají různé brigády, úklid obce, prořezávání dřevin a podobně,“ doplňuje starosta. Hasičská zbrojnice se také před několika lety dočkala opravy.
Požární nádrž se nachází na návsi a slouží dobrovolným hasičům k čerpání vody. „To jsme ocenili, když před několika lety u nás vypukl požár v jedné kolně,“ upřesňuje starosta.

Pravidelně v obci místní staví májku. „Mladí ji připravují a staří ji hlídají. Jednou jsem tam hlídal do rána do půl sedmé. Taky se nám stalo, že nám májku podřízli, to hlídali mladí a neuhlídali ji, šli spát,“ pokračuje Chodl.

Největší investicí obce pro tento rok budou opravy obecní budovy, dřívější školy, kde je nyní hostinec. „Nejdříve plánujeme střechu a zřejmě další rok bychom chtěli udělat novou fasádu. Projekt je zpracovaný, čekáme na stavební povolení. Máme zažádáno o dotace na střechu, z vlastních prostředků nemůžeme finančně nákladné opravy realizovat,“ uvedl Zdeněk Chodl. „Také bychom chtěli dodělat vodovod, který je sto let starý. Zarostlé vedení bude potřeba vyměnit. Už loni se část vodovodu udělala, financovali jsme to z vlastních peněz, protože jsme nedostali dotaci. K dokončení výměny vodovodu budeme potřebovat asi 200 až 250 tisíc korun,“ dodává starosta.

Plány do budoucna

Obec má rovněž plány do budoucna, chce vybudovat kanalizaci a čističku odpadních vod. „To jsou akce, které budou záviset na dotacích,“ pokračuje starosta Zdeněk Chodl.

Zájem mladých lidí o bydlení v obci ale neroste. „Je to odsud přibližně dvacet kilometrů do Strakonic. Ani zájem o novostavby není mimořádný,“ říká Zdeněk Chodl.

Mezi památky Zvotok patří především kaple Andělů strážných z konce 18. století, jejíž dřevěný oltář je zrestaurován. Obec také udržuje několik křížů, které se pravidelně natírají a opravují.

Povodně v roce 2002 citelně zasáhly do života obce. „Voda poničila most přes Kolčavu, který spojuje Zvotoky se Strašicemi. Z dotací jsme ho opravili. Po povodních se udělalo zpevnění břehů. Letos možná opravíme ještě jednu z cest, kterou poničily povodně a přívalové deště,“ řekl starosta.

Zajímavostí obce je, že potůček protékající Zvotokami zůstal dosud nepojmenován, a název potoka Kolčava se změnil na takzvaný Novosedelský potok.
Setkání rodáků a přátel Zvotok proběhlo v obci už dvakrát. Poprvé 25. října 1995 k příležitosti 950. výročí první písemné zmínky o obci.

Tyterec je opředen tajemstvím

Nad obcí se vypíná kopec zvaný Tyterec, kde se dříve těžila žula. Nyní je v místech těžby jezírko. Stává se častým cílem vycházek místních obyvatel a houbařů. Je to také místo, o kterém se vyprávějí různé příběhy a pověsti. Odkud pochází jeho zvláštní název, nikdo neví.
V obecní kronice Zvotok je zaznamenána událost, která se odehrála za druhé světové války. „V říjnu 1944 za krásného podzimního dne ohromily nás děsivé rány, rozletěla se okna a za ohlušujícího rachotu stoupal dým u lesa Tyterce. Výbuchy se opakovaly. Chodili se tam dívat lidé i z okolních vesnic. Zůstaly tam hluboké jámy a několik prázdných plechových nádrží. V zimě se bombardování opakovalo. Občané debatovali, proč se tak stalo a znovu na stejná místa. Dohadovali se, že snad kamenný lom v lese Tyterci byl mylně pokládán za válečný cíl“.

Zahradnictví nabízí přes 250 druhů rostlin, především skalniček

Zahradnictví vzniklo ve Zvotokách v roce 1996. Rok od roku se rozšiřovalo, až se na nynější pozemek vejde na 100 tisíc rostlin. Majitelem zahradnictví je Tomáš Reichl, který se do obce přistěhoval v roce 1995. „Jsem rodilý Pražák. Na penzi jsem počítal s tím, že se odstěhuji na venkov. Koupil jsem tady usedlost a rok na to začal provozovat zahradnictví. Nejdříve na malém políčku čtyři krát čtyři metry,“ popisuje.

Jaké je to mít zahradnictví v malé vsi?

Nejobtížnější je odbyt. Přicházejí k nám pro rostliny místní lidé a ti z okolí. Rozvážíme ale zboží i do jiných krajů. Hlavními našimi odběrateli jsou zahradníci.

Kolik lidí se o zahradnictví stará?

Mám vynikající pracovníky, kteří se za dobu zhruba pěti let naučili dobře pečovat o rostliny.

Jaké práce vás teď v zahradnictví čekají?

Nyní začne plná sezona na výrobu, prodej rostlin vypukne v dubnu.

Které rostliny prodáváte?

Prodáváme především skalničky, v menším okrasné keře a dřeviny. V nabídce máme přes 250 druhů. Pěstování skalniček má v Čechách tradici a úroveň. Jsme asi třetí skalničkářská velmoc v Evropě. Lidé mají ke skalničkám pozitivní vztah.

Zahradnictví je položené ve svahu a je odsud výhled do kraje. Je to příznivé místo pro kytky?

Máme rostliny z vysokohorských oblastí i z nižších, každá má jiné nároky, naše zahradnictví je jihozápadně orientované, zdejší podmínky skýtají vysokou vzdušnou vlhkost i toulavý stín, takže máme výborné podmínky právě pro pěstování skalniček. Všechny rostliny jsou pěstované venku, nemáme žádné vytápěné skleníky, což přispívá k tomu, že jsou rostliny odolné. Pěstujeme je tu téměř ve volné přírodě.

Chcete zahradnictví rozšiřovat?

Uvažujeme o tom, ale uvidíme, až jak půjde odbyt. Myslím si, že zatím to je zbytečné plánovat. Spíše doufám, že se investice sem vložené jednou vrátí.

Máte v nabídce i nějakou zajímavost, specializujete se na určitý druh?

Myslím, že můžu říci, že jsme nejlepšími pěstiteli nízkého hořce – druhu Gentiana Acaulis. Matečních rostlin máme asi 6 tisíc. Hořci se tu velmi daří, protože tu je také humózní půda.

Někteří lidé s rostlinami mluví. Co vy?

To já ne. Ale když okopávám rostliny, mluvím si sám pro sebe.

Může rostliny zničit počasí?

Nestává se to často, ale přijde například teplý vlhký podzim, kytky neusnou a napadne sníh. Můžou začít hnít. Letos ale rostliny přezimovaly dobře. Spíše neustále bojujeme s plevelem a s plžáky. Ti napadají zvláště mladé rostliny. Máme tu člověka, který plže denně ráno a večer sbírá, každý den je to tak tisíc kusů. Čekám, jestli se objeví nějaký predátor, který by nám v boji s nimi pomohl, ale nezobou je ani ptáci. Zatím tu přirozeného nepřítele nemají. Plži, to je velká pohroma.

Co vám přináší práce v zahradnictví?

K této práci si musíte vytvořit vztah. Pro mě to není jen podnikání. Práce v zahradnictví mě baví, i ta manuální. Přináší to také uvolnění a očištění od jiných starostí, přijdete na jiné myšlenky, prostě je to radost.

Proč jsem Zvotokačka?

Eva Reichlová
Zvotoky
Přistěhovala jsem se do Zvotok z Prahy. Žiji tady společně se svým synem. Postupně jsme si opravili chalupu, která byla ve špatném stavu. Líbí se nám zdejší krajina. Hezký pohled je na louky kolem obce, kde se pasou krávy

Z historie: Za druhé světové války se v obci skrývalo pět vězňů

V dubnu 1945 převáželi němečtí esesáci vězně od Plzně přes Katovice, kde je přepadly americké letky, bombardovaly lokomotivu vlaku. Dozorčí esesmani utekli se schovat, železniční zřízenec tajně otevřel dveře nákladního vlaku, vězňové vyskákali a utíkali do lesů. (…) 5 vězňů se zatoulalo i do naší vesnice. Bylo to strašné překvapení, když mladí chlapci tak 16 až 20letí dohola ostříháni, na kost vyzáblí, v pruhovaných šatech s čísly, seděli na mezi Bláhovců za Koldů stavením. Hned všichni pochopili, co je třeba. Donesli jim civilní šaty, jídlo. Nejdříve se ukryli ve stohu pod Klíčovkou, potom se přestěhovali do stodoly Koldů, dali jsme jim deky, teplé jídlo, no co bylo třeba. Jednou jsme prožívali hrůzu, když gestapo se objevilo u chalupy a hledali vězně. Honem jsme deky poschovali, chlapci utekli do lesa, gestapáci odjeli, chlapci se pak vrátili zpět. Konec války byl nablízku a vězňové už chodili veřejně. Byli u nás až do července, potom na příkaz sovětského velení odešli. Paní Koldová jim na cestu napekla každému raneček buchet a s pláčem od nás odcházeli. Radost jsme měli, že po celou válku nikdo z naší vesnice nikoho neudal a všichni si navzájem důvěřovali. (z obecní kroniky)