MUDr. Přibek, ZS Štěkeň, Slatinská 155, Štekeň

tel. 383 393 194

Lékař zajišťuje ošetření pacientů v sobotu, neděli a svátky od 8 do 11 hodin. Mimo tento čas mohou využít zubní pohotovost v Českých Budějovicích, a to ve všední dny 16.30 – 21.30 hodin a soboty, neděle, svátky 8.00 – 18.00. Tel. 387 878 570.