MUDr. Mašek,V Jezárkách, 745, Blatná,,702 048 928

Lékař zajišťuje ošetření pacientů od 8 do 11 hodin. Mimo tento čas mohou lidé využít zubní pohotovost v Č. Budějovicích – soboty, neděle, svátky 8.00 – 18.00. Tel. 387 878 570.