Blatná - Některé názvy ulic v Blatné jsou typické svým místem a název dostaly právě podle místních poměrů, místních tratí, polí, případně podle blízkých objektů či využití daných lokalit. Patří sem například: Na Tržišti, K Jatkám, Masná, Pivovarská, Na Blýskavkách, V Jamkách, nebo podle směru, kterým se ulice ubírá, Písecká, Vrbenská, Buzická, Topičská, Plzeňská, Bezdědovická, Chlumská, nebo Paštická.

V nové zástavbě město v nedávné době pojmenovalo své ulice podle plánované výsadby dřevin: Lipová, Habrová, Javorová, Buková.

Zajímavým názvem ulice, který v jiném městě asi nenajdete je U Čertova kamene. Tato ulice je pojmenována po velkém kameni, který se v této lokalitě nachází a ke kterému se vztahuje jedna z blatenských pověstí.

Ulice Na Bílé Husi je pojmenovaná po lokalitě, ve které se dříve nacházela panská a děkanská pole, i když byla o trochu dále za městem.

Jako perlička může působit socialistický název blatenského prostranství před sokolovnou „Kalininovo“ náměstí. Sovětský komunistický nositel tohoto jména byl v hierarchii Sovětského svazu poměrně vysokým představitelem, a to se evidentně hodilo, poněvadž v Blatné stačilo jen přidat dvě písmena a z náměstí Kalinovo, pojmenovaném po významném blatenském, sokolském a národním činovníkovi a politikovi Antonínu Kalinovi, se rázem stalo Kalininovo.

Blatenská Sokolovna je vůbec zajímavým místem, umístěna je na náměstí Kalinovo a vybíhá z něho ul. Tyršova a Fügnerova, všechny tři osobnosti jsou bytostně spjaty se Sokolem.

Ulice Brigádnická dostala svůj název po svépomocí vybudované lokalitě rodinných domů, které začaly růst na někdejších Neckářů polích v 70. letech minulého století.

V Blatné se můžeme setkat také s řadou ulic pojmenovaných po místních historických osobnostech. Jedná se o ulici Böhmova, nazvanou po významném blatenském pěstiteli a šlechtiteli růží Janu Böhmovi. Na jeho vilu a zahradu navazovala ulice Růžová, později změněna na Fügnerova, což byl další významný člen Sokola, jeden z jeho zakladatelů.

close Vodňany. Ilustrační foto info Zdroj: Deník / Miroslav Fuchs zoom_in

Vodňany – Podobně, jako je tomu v ostatních českých městech, najdeme i zde ulici Komenského, Husovu, Tyršovu, Jiráskovu, Havlíčkovu, Smetanovu, Palackého, nebo Žižkovu.

Kodádkova ulice nese jméno po Josefu Kodádkovi. Byl učitelem přírodopisu a němčiny a ředitelem chlapecké měšťanské školy ve Vodňanech. Společně s manželkou byli za 2. světové války zatčeni gestapem a 29. června 1942 za údajné schvalování atentátu na Reinharda Heydricha popraveni v Základní škole Alešova.

Mezi ty, které nesou jména dalších významných českých osobností patří například ulice: Nerudova, Čelakovského, Fučíkova, Heritesova, Vrchlického, Holečkova, Zeyerova, P. Bezruče.

Do roku 1989 zde byla ulice Leninova, ale ta byla přejmenována na Smetanovu.

close Volyně, náměstí Svobody. Ilustrační foto info Zdroj: Deník / Miroslav Fuchs zoom_in

Volyně – Po významných českých osobnostech jsou pojmenovány ulice ve Volyni: Palackého, Wolkerova, Karla Čapka, Klostermannova, Čelakovského, Husova, Jiráskova, Žižkova, Tyršova. Najdete zde i ulice Dr. A. M. Píši, Dr. Buděšínského, Čeňka Bendla, Hůlkovu, nebo Dr. Svobody.

Ulice Sovětská byla po roce 1989 přejmenována na Nádražní a náměstí Klementa Gottwalda se dnes jmenuje náměstí Svobody.