K nim si postupně přisedly dvě ženy a z oné láhve se napily. Jedna utrpěla poleptání úst, jícnu a žaludku s těžkými následky, druhá si lehce poleptala rty a ústa.

Okresní soud v Jindřichově Hradci uložil Martinovi za úmyslně způsobené těžké ublížení na zdraví trest odnětí svobody na tři roky. První poškozené měl zaplatit na způsobené nemateriální škodě na zdraví 949 830 korun, zdravotní pojišťovně přes 180 000 Kč.

Obviněný se odvolal. Šlo prý o způsobení těžké újmy z nevědomé nedbalosti. Neznal složení onoho čističe, nenapadlo ho, že je to žíravina. Látku nikomu k pití nenabízel, její přelití považoval pod vlivem alkoholu za vtip. První poškozenou prý od konzumace cizího nápoje varovala kamarádka a on není odpovědný za to, že si počínala neopatrně. Pití cizího nápoje není obvyklé, mohl jen těžko předpokládat, že to poškozené udělají, a ty tak mají na následku částečně vinu. Za způsobení újmy jsou podle něho odpovědní i spolustolovníci, kteří ponechali láhev na stole bez dozoru, přičemž na rozdíl od něho věděli, že jde o žíravinu.

Zločiny z archivu.Zdroj: Deník

Krajský soud k jeho výhradám připomněl ze závěrů soudu prvního stupně, že jeho tvrzení o opilosti vyvrací například přelití obsahu z plastové láhve čističe poměrně úzkým hrdlem láhve coly, aniž něco vylil. Obviněný sám uvedl, že podle obalu věděl, že vyhrál čistič. Pak podle soudu také musel registrovat z etikety označení „žíravý“. Jedna z dívek u stolu řekla, že kdyby to někdo vypil, může ho to rozleptat. Další svědek k láhvi před obžalovaným řekl, že „jestli se toho někdo napije, tak tě zavřou“, a když Martin obsah přeléval, poznamenal, aby to nesežralo skleněnou láhev… Počínání obžalovaného je podle soudu částečně patrné i ze záznamu kamer.

Krajský soud se s úvahami soudu prvního stupně ztotožnil. Už z nákresu na etiketě láhve musel vidět, že produkt rozpouští kaly a usazeniny. Jako student vysoké školy si musel být vědom, že jde o agresivní chemikálii a rozhodně ne o látku určenou ke konzumaci, řekl odvolací senát.

Nebezpečnou látku ponechal bez zabezpečení na místě přístupném hostům i personálu plesu, vytvořil „past“ se srozuměním, že do ní může být někdo „lapen“, uvedl soud.

Spoluodpovědnost ostatních osob u stolu, které nezasáhly, by nemohla obžalovaného vyvinit. S nebezpečnou látkou ostatně nakládal jen on sám. Ke „spoluvině“ poškozených konzumací cizího nápoje soud připomněl, že první rozhodně nemohla předvídat, že jde o cíleně vytvořenou situaci, a druhá uvedla, že se domnívala, že pije vlastní nápoj.

Odvolací senát připustil, že obžalovaný s největší pravděpodobností jednal v žertu. Velmi vážně ale zasáhl do života mladé ženy a její rodiny a právní kvalifikaci jeho činu i uložený trest soud označil za správné.