Jan Hála, křtěný Jan Antonín byl český a slovenský malíř, grafik ilustrátor a spisovatel. Narodil se v jihočeském městě Blatná v rodině pekařského mistra Jana Hály a od mládí se u něho projevovalo umělecké cítění. V Infocentrum Blatná trvá výstava do 31. ledna 2020.

Jan Hála absolvoval obecnou školu v Blatné a následně gymnázium v Českých Budějovicích, kde v roce 1909 maturoval a odešel studovat do Prahy. Krátce studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a soukromě se školil v malířské škole F. Engelmüllera. V letech 1910-1916 studoval na pražské malířské akademii u prof. V. Bukovce a M. Pirnera a po absolvování akademie se věnoval převážně krajinomalbě v rodném kraji. V roce 1922 navštívil Most, kde i sfáral do dolu a vytvořil zde díla s motivy hornické práce. Napřesrok zavítal na Slovensko, navštívil podtatranskou obec Važec, byl okouzlen krajinou a blízkým okolím a zůstal zde po celý svůj život. V roce 1925 se stal členem Spolku slovenských výtvarných umělců a v následujícím roce byl ve Vážci spoluzakladatelem Tovarišstva výtvarných umění Tatran.