Strakonickému deníku to řekl hlavní koordinátor stavby Jakub Vysoký z firmy Chládek & Tintěra. „Jde o pokračování hlavních stavebních prací v rámci probíhající rekonstrukce železniční stanice. A hned první jarní etapa prací bude mít výrazný vliv na omezení silniční dopravy a pěšího provozu," uvedl Jakub Vysoký.

Vzhledem k rozsahu a prací a stanovené technologii jejich provádění by bylo z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jak pracovníků na stavbě, tak i obyvatel Strakonic, nejoptimálnější provést úplnou uzávěru veškerého provozu po dobu výstavby. Zástupci Městského úřadu ve Strakonicích a Policie České republiky však tuto variantu odmítli. „Bylo by to sice nejlepší, ale uzavřít provoz na celý měsíc je hrozně dlouhá doba," vysvětli šéf odboru dopravy Václav Býček.

Proto Jakub Vysoký navrhl kompromisní řešení. „Spočívá v možnosti alespoň částečně zachovat omezený provoz chodců v prvním období výstavby, a to po vyznačených cestách na základě pokynů pověřených pracovníků stavby. V období od 4. do 13. dubna bude v inkriminovaném místě veškerý provoz vozidel a chodců vyloučen," doplnil.

Výše navržené řešení bude v období od 16. března do 3. dubna vyžadovat vysokou míru trpělivosti a pochopení, jak ze strany obyvatel města a jeho návštěvníků, tak ze strany pracovníků stavby. „Všichni obyvatelé města i návštěvníci si musí uvědomit, že jsou to především pracovníci stavby, kteří zodpovídají za jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Je třeba, aby respektovali a dodržovali veškeré uvedené zákazy a příkazy stanovené dopravním značením a výstražnými cedulemi a pohybovali se pouze po vyznačených trasách," říká Jakub Vysoký.

Rekonstrukce železniční stanice, která je v současné době největší stavební akcí na území města Strakonice, samozřejmě přináší i určité komplikace. „Předpokládáme, že jak obyvatelé města, tak i ti, kteří v inkriminovanou dobu navštíví Strakonice, opět pochopí nutnost výše popsaných opatření a stavbařům vyjdou vstříc. Stejně, jako loni v srpnu uzavírkách provozu pod železničním mostem na páteřní komunikaci Volyňská – Podsrpenská," zdůraznil Jakub Vysoký.

V případě pohybu po staveništi je pak nutno v plné míře se podřídit pokynům pověřených pracovníků stavby, nepřibližovat se do pracovních prostorů stavebních strojů, skládek a deponií stavebních materiálů a vyhýbat se místům s nebezpečím pádů do výkopů. Od 4. dubna, kdy postup prací skutečně neumožní pohyb nepovolaných osob, je nutno tento stav respektovat a pro své cesty do této oblasti použít některou z náhradních tras.