Děti se budou cestou do školy i ze školy setkávat s policisty, kteří budou tento týden u základních škol dohlížet na jejich bezpečnost. A protože opatrnosti na silnici není nikdy dost, policisté si s dětmi připomenou základní pravidla přecházení vozovky.

Základní pravidla pro přecházení vozovoky
Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. PRAVIDLO zní: rozhlédni se vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.


Každý oslovený žák obdrží drobný dáreček v podobě notýsku na domácí úkoly a rozvrhu hodin. Součástí akce budou také besedy v základních školách na téma bezpečné přecházení vozovky, cyklista, povinná výbava jízdního kola a základní pravidla jízdy. V pátek se uskuteční besedy v ZŠ Povážská.

Na bezpečnost silničního provozu v blízkosti škol dohlížejí policisté ve spolupráci s městskou policií po celý školní rok. Zároveň pořádají mnoho preventivních besed zaměřených také na dopravní výchovu a společně s HZS pořádají různé soutěže a akce spojené s ukázkami práce IZS.