Moderní Kongresové centrum pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva vzniká v těchto dnech v prostoru bývalé kotelny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni.
Podle ředitele školy Jiřího Homolky bude sloužit především pro společné vzdělávací aktivity Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně a Technickou vysokou školou Deggendorf. „Konat se tu budou například přednášky, semináře, workshopy, videokonference, ukázky praktických příkladů a jiné," zmínil. Současně bude kongresové centrum částečně sloužit jako showroom pro prezentaci německých a zejména bavorských firem pod hlavičkou Industrie und Handelskammer Passau.

Cílem projektu je připravit studenty volyňské školy na další studium na vysokých školách příbuzného zaměření a zvýšit jejich uplatnitelnost v praxi oproti všeobecně vzdělaným vrstevníkům.
Počin studenti vítají. Například student čtvrtého ročníku Martin Bína ocenil řešení kongresového centra. „Podobně jako u CNC centra, kam jsme v rámci výuky chodili na takové miniexkurze a sledovali průběh prací, bude tento sál sloužit pro výuku studentů oboru vnitřního prostředí budov jako názorná pomůcka, protože veškerá vzduchotechnika bude viditelná z vnitřního prostoru a myslím, že to byl i záměr," říká.
Nápad na stavbu kongresového centra vítá i letošní maturant Vladislav Hašpl. „Myslím si, že všechny tyto stavební proměny pomáhají škole jako takové, protože zhodnocují stavbu, ale hlavně zkvalitňují zázemí pro nás studenty," myslí si.

Prvotní myšlenka vznikla podle ředitele školy Jiřího Homolky v roce 2009, kdy se kompletně rekonstruoval objekt školní budovy z roku 1933 vystavěný ve funkcionalistickém stylu.
Prostor bývalé kotelny na lehký topný olej v Resslově ulici pozbyl po napojení na centrální kotelnu v areálu domovů mládeže svůj účel. „Částečně jsme se inspirovali v Technické univerzitě ve Zvolenu, která má také slavnostní aulu v podzemních prostorách hlavní budovy. Navíc škola díky svým aktivitám postrádala prostor pro přednášky s větším počtem posluchačů s parametry pro pořádání mezinárodních akcí. I proto součástí sálu je kabina pro tlumočení včetně zařízení, které umožňuje simultánní překlad," popsal ředitel školy Jiří Homolka.
Kongresové centrum vzniká v rámci projektu příhraniční spolupráce Cíl 3: Česká republika – Svobodný stát Bavorsko ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu. Hlavním partnerem projektu je Technologie Campus Freyung, což je středisko aplikovaného výzkumu Technické vysoké školy v Deggendorfu, které velmi úzce spolupracuje s podnikatelskou sférou a významnými sociálními partnery na bavorské straně.
Cena projektu je osm milionů. Z programu Cíl 3 získala škola 200 000 EUR (v přepočtu zhruba 5,5 milionu korun), zbytek zaplatí škola ze svého.