Narodil se 7. června 1915 ve Strakonicích a zemřel 20. prosince 2005 tamtéž.

Po absolvování obecné školy studoval na strakonickém reálném gymnáziu. Po maturitě odešel studovat Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy do Prahy, ale z důvodu uzavření vysokých škol Němci v roce 1939, musel studium přerušit.

Zdeněk Cvrček se vrátil zpátky do rodných Strakonic do strakonické nemocnice, kde působil až do roku 1945 jako laborant a ošetřovatel. Po ukončení svých univerzitních studií, tedy od roku 1949, se stal internistou na strakonické poliklinice.

V letech 1951 až 1960 zastával funkci ředitele okresního ústavu národního zdraví a zároveň působil od roku 1957 až do roku 1986 jako přednosta tamního oddělení klinické biochemie.

Vedle medicíny se Zdeněk Cvrček neúnavně věnoval mykologii. Příspěvky, které vycházely od roku 1940 do roku 1975 v časopisu Česká mykologie a dalších odborných časopisech, svědčí o skutečné znalosti příslušné problematiky.

Dále se intenzivně věnoval historii. U příležitosti šestistého výročí získání městských práv pro Strakonice vydal knihu s názvem Strakonice – osudy jihočeského města a okolí. Kniha se dočkala ještě jednoho rozšíření, a to v roce 1989.

Krátce před svou smrtí dokončil svou poslední knihu, kterou věnoval svým rodným Strakonicím. Rukopis je v současné době uložen v Muzeu středního Pootaví, které bude hledat možné cesty k jeho vydání.

Kromě již uvedeného Zdeněk Cvrček spolupracoval také s filmem, rozhlasem a televizí.

V roce 1990 bylo Zdeňku Cvrčkovi uděleno čestné občanství města Strakonice. „Plenární zasedání městského národního výboru ve Strakonicích uděluje spisovateli panu MUDr. Janu Zdeňku Cvrčkovi titul čestný občan města Strakonice jako ocenění jeho dlouholeté významné práce v oblasti kulturní, publikační, ochrany přírody a památkového stavebního fondu města," to je opis listiny z 19. června 1990, uložené ve Státním okresním archivu Strakonice.

Zdroj: Oficiální internetový portál města Strakonice