Pane faráři, jaké ve vás nyní převládají pocity, když do slavnostního otevření kostela chybí jen pár okamžiků?

close Farář Roman Dvořák. info Zdroj: Deník/ Petr Škotko zoom_in Farář Roman Dvořák. Vděčnost. Především vděčnost za všechny, díky nimž vše mohlo proběhnout, ať už to jsou lidé spojení s projektováním, dobrodinci, kteří přispěli finančně, prací, modlitbou či jinou podporou. Uvědomuji si také, že ač se hovoří o kostele, důležitý byl už pro jeho stavitele ten, ke kterému se v kostele obracíme. Nebudu zastírat, že byla i nervozita, aby vše bylo připraveno na samotné otevření tak, jak má.

Vzpomínáte si na samotný začátek rekonstrukce? Byly chvilky, kdy vám bylo nejhůř?

Vzpomínám si, že když jsem v roce 2015 nastoupil do Strakonic, už se vědělo, že se budeme ucházet o dotaci EU přes IROP a začaly činnosti s tím spojené. Samotný začátek prací mám spojený se schůzkou, která se odehrála v kostele a při které jsme jej předali stavební firmě a dočasně jsme v něm přerušili bohoslužby. Nejhorší pocity jsem měl v uplynulých dnech, když jsem viděl, kolik restaurátorů je ve skluzu a přivážejí věci na poslední chvíli, totiž když už potřebujeme uklízet a připravovat samotný program otevření kostela.

Jak těžké bylo v úsilí vytrvat, protože jak jste jednou řekl, vy jste v případě sv. Prokopa jen naskočil do rozjetého vlaku.

Jsem člověk, který když se do něčeho pustí, chce to dodělat. Nicméně vůbec by to nešlo bez týmu. Máme výborného stavebního technika, vedoucího projektu, koordinátora ze strany Biskupství českobudějovického, nemluvě o účetní a dalších nápomocných lidech. Těšil jsem se na výsledek, přišlo mi zajímavé to, co se připravilo.

Vraťme se k rekonstrukci. Kdy oficiálně začala, čím vším si kostel prošel a na kolik peněz přišla?

Stavbu jsme předali o prázdninách 2020. V rámci rekonstrukce došlo ke statickému zajištění jižní stěny a některých částí věže kostela. Obnovil se celý plášť fasády, a to včetně věže, její střechy a krovů. Dokončila se táž část střechy lodi kostela na severní straně. Na jižní stěně se barevně odlišila barokní přístavba na krakorcích uvedením do původní barevnosti. Generální opravou prošla vstupní terasa se schodištěm.

V interiéru proběhla výměna elektroinstalace a zřídilo se odpovídající zabezpečovací zařízení. Obnovily se dřevěné konstrukce (schodiště, podlahy) i omítky včetně výmalby. Zřízena byla mříž pro zabezpečení celodenního přístupu.

Restaurátoři odkryli a obnovili nástěnné malby a výzdobu klenby z gotického, renesančního i barokního období a můžeme tak spatřit další zajímavosti z historie a vývoje kostela. Během oprav bylo objeveno zazděné gotické sedile (pevné výklenkové sedadlo) v jižní stěně presbytáře. Díky vyčištění a opravě oken a vitráží kostel zazářil v novém světle.

Z obnovy mobiliáře vynikne nejvíce obnovená původní barevnost oltářů. Nesmíme však zapomenout ani na opravené lavice a restaurované obrazy či nábytek v sakristii a předměty do nově zřízené expozice.

Renovací prošly i varhany, které byly celé rozebrány, sanovány proti červotoči, opraveny mechanické závady a po složení opět naladěny.

V prostorách nad sakristií a jižní lodí byla zpřístupněna dříve nedostupná místa. Zřízeny jsou zde výstavní prostory a depozitáře. Jedná se o část historicky velice zajímavou s ohledem na stavebně historický vývoj i využití v minulosti – od obranné funkce až po bydlení. Nacházíme zde dřevěné prvky z roku 1287, což je jedinečná záležitost.

Práce byly rozděleny do dvou projektů. Celkový rozpočet činil téměř 57 milionů korun rozdělených na jeden projekt ve výši 55,25 milionu a druhý za 1,7 milionu korun. Největší částky v nákladech se vztahují k restaurování mobiliáře (asi 16,6 mil. Kč), restaurování nástěnných maleb (asi 12,6 mil. Kč) a opravám stavebního charakteru (asi 12,5 mil. Kč). Renovace varhan přišla na 2,5 milionu korun. Dotace EU prostřednictvím IROP činila 52,48 milionu a 1,62 milionu, celkem 54,1 milionu korun.

K nákladům přibývá ještě úrok z úvěru na předfinancování více než 0,8 milionu korun. Náročnou situaci získat podíl ve výši téměř čtyř milionů korun pomohla řešit dobrota dárců. Částkou milion korun přispělo město Strakonice, dary dalších fyzických a právnických osob v období oprav dosáhly 1,44 milionu (z toho na účet veřejné sbírky téměř 100 tisíc korun), v nedělních kostelních sbírkách se za tímto účelem vybralo 210 537 korun. Celkem jde o 2,65 milionu korun. Zbylou část budeme hledat v oslovování dalších dobrodinců.

Co nyní návštěvníci kostela uvidí a jak se kostel zapojí do běžného i církevního života?

Kromě opravených stavebních prvků a mobiliáře jsme připravili v interiéru výstavu přibližující jak artefakty z rekonstrukce, tak předměty užívané v kostelích.. Výstava také umožní nahlédnutí do kněžského života a poslání nejen maltézských rytířů. Vše je nějak spojeno se Strakonickem. Od neděle 27. listopadu se v kostele sv. Prokopa budou pravidelně konat nedělní večerní bohoslužby vždy v 17.30 hodin, vrátí se sem možnost svateb a křtů a dalších bohoslužeb. V neposlední řadě bychom chtěli v teplejších měsících pořádat varhanní koncerty.

V současné době dochází k obnově kostela (střechy) na Podsrpu. Kdy bude dokončena?

Na Podsrpu jsme zařazeni do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Letošní etapu, v níž uděláme práce za asi 780 tisíc korun, dokončíme v nejbližší době. Ohledně střechy nás nejspíš čekají ještě dvě etapy. Bude záležet na výši získané dotace v budoucích letech. Náročnost spočívá v členitosti střechy a nutnosti měnit části krovu včetně pozednic.

Co máte jako farnost v plánu poté?

Plány máme průběžné, tedy činnost, kterou konáme běžně – modlitba, bohoslužby, setkávání pro lidi, večery chval, návštěvy nemocných a podobně. V průběhu adventu (11. 12.) duchovní obnovu o moci Božího slova, o Vánocích na Štědrý den bohoslužby včetně doprovázené Rybovou Českou mší vánoční ve 22 hodin v kostele sv. Prokopa. V lednu Tříkrálová sbírka s Charitou, kurz Jde v životě o víc pro lidi, kteří se zajímají o křesťanství. Asi jste měl na mysli opravy. Rád bych, aby se farní život netočil kolem oprav kostelů, ale kolem potřeb lidí. Pro ně a s nimi budeme něco i opravovat. Uvidíme, k čemu získáme podporu nebo na co si troufneme sami. Vždyť víte sám: práce jako na kostele!

Program:

• Sobota 26. 11., 19:00 sv. Prokop – Večer chval: hudba, zpěv, možnost přímluvy na konkrétní úmysly; v rámci programu žehnání adventních věnců
• Neděle 27. 11., 9:30 sv. Markéta – nedělní eucharistie se žehnáním přinesených adventních věnců
• Středy 30. 11. a 7., 14 a 21. 12., 6:30 sv. Markéta – mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy, začátek v prostoru mezi kostelem a poštou
• Neděle 4. 12., 9:30 sv. Markéta – nedělní eucharistie s promluvou pro děti (…možná přijde i sv. Mikuláš…)
• Neděle 4. 12., 15:00 fara – setkání pro manžele a rodiny
• Čtvrtek 8. 12., 17:30 Podsrp – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, bohoslužba
• Neděle 11. 12., 14:00 sv. Markéta – Adventní duchovní obnova – Moc Božího slova – pramen a inspirace života; přestávky na faře, zakončení bohoslužbou v 17:30 u sv. Markéty
• Sobota 24. prosince, 16:00 sv. Markéta – vánoční bohoslužba; 22:00 sv. Prokop – noční bohoslužba k oslavě narození Ježíše Krista se zpěvem Rybovy České mše vánoční „Hej, mistře!“
• Neděle 25. 12. – Boží hod vánoční, 8:00 Podsrp; 9:30 sv. Markéta; 17:30 sv. Prokop – slavnostní vánoční bohoslužba
• Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, 9:30 sv. Markéta
• Pondělí 26. 12. – 16:00 sv. Prokop – Koncert „Radost mysle vánoční“ v provedení uskupení Jistem
• Úterý 27. 12. – Svátek sv. Jana, 19:00 sv. Markéta – Večer chval: hudba, zpěv, možnost přímluvy na konkrétní úmysly; v rámci programu žehnání vína
• Pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 17:30 sv. Markéta – bohoslužba s obnovou manželských slibů
• Sobota 31. 12., 16:00 sv. Markéta – bohoslužba na poděkování za rok 2018
• Neděle 1. 1., 8:00 Podsrp; 17:00 sv. Markéta – po večerní bohoslužbě možnost přijmout individuální požehnání do nového roku; výnos sbírky při bohoslužbě bude na podporu dětí v adopci na dálku
• Neděle 1. 1., Novoroční pěší putování ke sv. Janu Kř. do Radomyšle – odchod 10:00 od kostela sv. Markéty; 11:00 od přejezdu u vlakové zastávky Řepice; 14:00 novoroční bohoslužba v kostele sv. Jana Kř. v Radomyšli