„Od 1. července nastane na úseku agendy řidičů změna, při které dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů ovcí s rozšířenou působností. To znamená, že občan bude moci podat žádost o vydání řidičského průkazu mimo svou dosud příslušnou obec,“ řekl vedoucí odboru dopravy MěÚ Strakonice Václav Býček.

Zjednodušeně řečeno, zažádat o řidičský průkaz můžete kdekoliv na území republiky, kde pracuje odbor dopravy. Zde si bude žadatel moci i nový doklad vyzvednout a navíc nebude muset nosit k podání žádosti o průkaz papírovou fotografii.

V loňském roce bylo vydáno celkem 4579 řidičských průkazů, prvotisků bylo celkem 387.