Bude to na ZŠ Povážská, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ Dukelská a ZŠ F. L. Čelakovského. Ředitel spádové školy přitom musí přednostně přijmout vždy nejprve žáky s místem trvalého pobytu v jejím školském obvodu. Tím ale není dotčeno právo rodičů zvolit si pro své dítě školu jinou než spádovou.