Základním podkladem pro program Firma pro zdraví je Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Ministerstva zdravotnictví ČR shrnutá v dokumentu Zdraví 2020. Cílem je zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem veřejnosti, obcí a podniků o posilování zdraví.


Program Firmy pro zdraví je rozdělen do tří zásadních pilířů. Hlavním tématem první přednášky, která se uskutečnila v domově již vloni v listopadu, byly Mýty a předsudky. „Na naše dotazy, spojené hlavně se správnou životosprávou odpovídala odbornice na výživu a potraviny Jana Dostálová, profesorka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,“ uvedla ředitelka Domova sociální péče Daniela Davidová.

Dalším tématem bylo Duševní zdraví. „Hledala jsem program, v rámci kterého bych mohla pomoci svým zaměstnancům. Ochránit je před možným syndromem vyhoření, který v rámci jejich pracovní náplně logicky hrozí. Jsou často podvelkým  tlakem. Ten souvisí s mimořádně vysokou duševní a fyzickou zátěží,“ doplnila Davidová.

Zaměstnanci během diskuze řešili konkrétní problémy. „Nosíme si stres z práce domů a přenášíme ho i naše rodinné příslušníky. Je velmi důležité si uvědomit, že není v našich silách spasit celý svět,“ řekla Jaroslava Pecková, sociální pracovnice.

Přednášejícím byl farář Josef Prokeš, který řekl: „Člověk se musí především naučit rozumět sám sobě a udělat si na sebe čas. Zamyslet se nad tím, jak svůj život prožívá. Při mších se setkávám i s lidmi, kteří mi říkají, že do kostela chodí proto, aby si vydechli a zrekapitulovali si svůj týden. A to je důležité“.

Třetím pilířem programu je Prevence nádorového onemocnění. Přednáška je plánovaná na duben. „V sociálních službách pracuje celkem 55 zaměstnanců, z toho 50 žen. Téma bylo pro mne jasné už od začátku. Někteří lidé první příznaky onemocnění mohou podcenit a jiní si zase myslí, že se jich to vůbec netýká,“ dodala Davidová.

Co by program, kterým sociální pracovníci na Vodňansku procházej, měl přinést? Především větší pohodu zaměstnanců, posílení jejich fyzické i psychické kondice. Naučit se zvládat práci bez stresu, být nad věcí a pečovat o své zdraví.