Raně barokní zámek z první poloviny 17. století stojí na místě bývalé tvrze, kterou nechal postavit rod Přechů. V současné době je v něm v jedné části umístěna knihovna, obecní a matriční úřad a v druhé části malé regionální muzeum s výstavní síní. Přímo před zámkem pod korunami košatých lip hrabě Rey v letech 1815 1827 nechal postavit kamennou renesanční kašnu z tesaných kvádrů, která patří mezi historické památky Čestic.

Pozdně renesanční kamenná kašna z druhé poloviny 17. století se nachází před zámkem a je ukončena jehlanem, umístěným na čtyřech válcovitých nožkách.