Dům na Velkém náměstí čp. 222 patří svými základy k nejstarším ve Strakonicích. Ležel na křižovatce cesty z Písku na Klatovy, která procházela Píseckou bránou a západním směrem město Horažďovickou bránou opouštěla. Na vedutách Strakonic je jeho přibližná podoba vidět.

Tento dům byl postaven kolem poloviny 16. století, jak o tom také svědčí dodnes zachovaný kazetový malovaný strop a již zničené renezanční kování na jedněch dveřích.

Ve 20. století byl objekt přestavěn a vznikl ošklivý krabicový tvar, který tak dobře známe, když jdeme do dnešní lékárny pro léky.

Původní vzhled je možné uvidět na obraze s názvem Pohled na staré náměstí, který je ve sbírkách Muzea středního Pootaví.

Ondřej Fibich