„Přípravu oslav zahájila ZŠ a MŠ ve Střelských Hošticích ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů a obcí Střelské Hoštice již v prosinci minulého roku a nyní přípravy vrcholí," říká starosta Luboš Krupka.

Je připraven bohatý kulturní program, zajímavý jak pro dospělé, tak i pro děti. Škola má velkou tradici a nenajde se téměř nikdo z místních, kdo by ji neznal nebo nenavštěvoval.

Budova zde stála již od roku 1826, jejími zdmi prošly celé generace. „Do roku 2009 sídlila MŠ v samostatném objektu na okraji obce ve směru na Horažďovice a ZŠ v samostatném objektu v centru obce," doplnil ředitel Roman Krejčí. Obec Střelské Hoštice získala v roce 2008 grant z fondů EHP/Norska na realizaci projektu Modernizace základní školy Střelské Hoštice.

Modernizace školní budovy stála celkem 13 milionů korun. Devět milionů činil grant z fondů EHP/Norska a zbývající část byla hrazena z prostředků obce.

Realizace trvala od září 2008 do srpna 2009. „Z původní budovy zůstala zachována jen část obvodových zdí, krov a žulové schodiště, které vede až do podkroví. Realizací této stavby vzniklo integrované školské zařízení, kdy došlo k přesunutí MŠ do přízemí budovy základní školy. Budova se rozšířila především přístavbou do dvora a podkrovím, které vzniklo z bývalé půdy," doplnil starosta Luboš Krupka.

Obec Střelské Hoštice je zřizovatelem ZŠ a MŠ ve Střelských Hošticích a proto školu podporuje, garantuje finanční i morální podporu do příštích let. Kulturní nebo společenské akce v obci jsou vždy provázeny vystoupením žáků a učitelů zdejší základní školy. Jedná se o vítání nových občánků, zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu, vánoční vystoupení pro seniory atd. Do budoucna má obec v plánu provést rekonstrukci budovy školní jídelny, varny a rozšíření prostor mateřské školy.