Škola se chtěla nejen pochlubit krásnou zahradou, ale především prohloubit vzájemné vztahy mezi rodiči, dětmi a učiteli. „Jsme rádi, když můžeme rodiče vtáhnout do dění školy a navázat s nimi co nejužší kontakt,“ uvedl k zahradní slavnosti ředitel školy Martin Punčochář.

Zmínil, že to není poprvé, co škola připravuje podobný program. „V loňském roce to byla například akce Poškoláci, takový den otevřených dveří, kdy se rodiče podívali do jednotlivých učeben a v každé pro ně byla připravena nějaká aktivita. Vybavuji si například test z dějepisu, který si mohli rodiče vyzkoušet, nebo se přenesli do dob komunismu a vzpomínali, jak se tehdy cestovalo,“ dodal Martin Punčochář.

V hravém duchu se nesla i letošní zahradní slavnost. Děti, které přišly, si mohly v doprovodu rodičů zasoutěžit a po splnění všech stanovišť na ně čekala odměna. Vyzkoušely si například práci s mikroskopem, střelbu z luku a ze vzduchovky, šikovnost prověřily při kulečníku a nechybělo ani stanoviště s pokusy a kreativní dílničky.

Zahradou základní školy zněla i živá hudba. Své vystoupení rodičům představil školní kroužek dudáků, vystoupil s programem, který nacvičil na prestižní Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici.

Základní škola Volyně má 430 žáků. Další velkou akcí, kterou příštím rokem chystá, je 111 výročí školy.