„Realizace našeho záměru je ale bohužel komplikovaná. Jednáme s několika dodavateli, mimo jiné i ze zahraničí. V Čechách funguje pouze jediný dodavatel francouzského zařízení,“ oznámil architekt města David Andrlík.

„Věc řešíme opravdu aktuálně. Jedno zařízení stojí podle vybavení 1 až 2 miliony korun a jen co najdeme vhodného dodavatele, peníze investujeme,“ dodal David Andrlík s tím, že veřejné toalety z města úplně vymizí.

Samočistící automatické toalety by fungovaly na vhozenou minci a tím pádem by odpadla přítomnost osoby zajišťující stálou obsluhu. Město uvažuje o třech lokalitách, kde mají být toalety umístěny.

Jaká je celková situace ohledně veřejných záchodků ve městech okresu, čtěte zde.