Dodavatelem díla je společnost Casta – dopravní stavby, s.r.o. Písek. Cena investiční akce byla vysoutěžena v hodnotě 20 470 659 Kč s DPH. Náklady na investici budou plně hrazeny z rozpočtu města. V případě, že město Strakonice jako žadatel bude úspěšné v podané žádosti o podporu výstavby veřejné toalety, pak by tato část byla hrazena z přiznané dotační podpory.

Samotné práce začaly v pondělí 21. května uzavírkou v ulici Na Křemelce a v ploše celého Beranova dvora. Od úterý 22. května byla zahájeny přípravné práce pro zemní výkopové práce.Informaci řekla novinářům mluvčí radnice Markéta Bučoková. "Podle smlouvy o dílo bude investiční akce zhotovena do 75 dnů od podpisu smlouvy. Dílo bude předáno ve stavu předčasného užívání stavby tak, aby stavba neohrozila průběh letošního ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu. Konečný termín stavby je stanoven na 105. den po podpisu smlouvy o dílo. V tomto mezidobí budou realizovány dodělky, které nebudou mít vliv na předčasné užívání stavby," uvedla.

V rámci realizace stavby vznikne na Beranově dvoře 161 parkovacích míst, včetně 7 stání pro vozidla přepravující tělesně postiženou osobu. Dále budou vybudována dvě místa pro dobíjení elektromobilů v rozsahu instalace přívodu kabelů odpovídající kapacity. Následně by měla elektro stanice být obsluhována vybraným subjektem.

Vedle jmenovaného vybavení vznikne na nové parkovací ploše veřejná automatická toaleta a stanice pro dobíjení elektrokol.
Dále dojde k rekonstrukci souběžných komunikací včetně chodníku podél zimního stadionu od mostu v Ellerově ulici až ke vstupu na fotbalové hřiště.

Úpravou projde i městská zeleň. Po celém obvodu parkovací plochy budou vysázeny sloupovité javory. Více vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek. "Uvnitř parkoviště bude vysazen platan s extenzivně udržovaným trvalkovým záhonem. Stávající vzrostlý dub zůstane zachován a bude doplněn ostrůvkem s půdopokryvnými rostlinami," doplnil.

Doplněno bude veřejného osvětlení a osazen nový městský mobiliář. Vybudována bude i kanalizace pro odvodnění plochy parkoviště.
Součástí této investiční akce je vybudování 13 parkovacích míst u DDM a OSSZ.