Svůj název dostala pětatřicet metrů vysoká věž po nedalekém lesu zvaném Pětnice. Z dvacet pět metrů vysoké vyhlídkové plošiny dohlédnete až na Jadernou elektrárnu Temelín a na Šumavu.

Pokud vyrazíte za panoramaty autem, můžete dojet až na místo určení. Kilometr za Čečelovicemi dojedete až k viditelné rozhledně, která stojí hned u silnice.

K výstavbě rozhledny došlo v roce 2001. Vyhlídka však byla dlouhá léta uzavřená a na její ochoz pronikali turisté skrze díru v plotě, kterým byla věž i s technologickým domkem obehnána, popřípadě bylo možno si na obecním úřadu v Záboří zapůjčit klíč. Až v roce 2009 došlo z podnětu mobilního operátora k oficiálnímu zpřístupnění věže.

Až se dostatečně pokocháte, doporučujeme navštívit i samotnou obec Záboří, která se nachází přibližně osm kilometrů od města Blatné. Historie Záboří sahá zřejmě do konce 7. století, první písemná zmínka je datována letopočtem 1298. V současné době zde žijí více než tři stovky obyvatel.

Dominantou obce je farní kostel zasvěcený Petrovi a Pavlovi. Existence kostela v Záboří je oproti většině ostatních kostelů na Blatensku doložena písemnými prameny poměrně brzo, a to již roku 1305, kdy klášter benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě prodává jistému Koldovi několik vesnic na Prácheňsku, mezi nimi i Záboří s tvrzí a patronátem nad místním kostelem. Zábořský kostel, stojící ve výrazné poloze 561 metrů, byl postaven jako pozdně románský tribunový. Z této doby se dochovalo masivní obvodové zdivo a klenba lodi, triumfální oblouk a konečně schodiště vedené až do podkroví v síle západní zdi, které dokládá existenci tribuny, na níž přihlížel bohoslužbám patron kostela, případně ve starší době správce zdejšího zboží svatojiřského kláštera. Raně gotické úpravy se předpokládají v poslední třetině 13. století. Jejich pozůstatkem jsou snad zazděná hrotitá okna v severní a jižní zdi lodi, zřejmě také část obvodového zdiva presbytáře. Stavební vývoj kostela završila roku 1713 barokní přístavba bočních lodí, jižní předsíně a brány do areálu bývalého hřbitova. Při kostele stojí dvacet pět metrů vysoká zvonice.