Pro děti byly připravené soutěže převážně s hasičskou tématikou, při kterých se mohli v horkém dni příjemně osvěžit. Nechyběl ani skákací hrad a ukázky práce profesionálních hasičů a vojáků, kteří předvedli bojové umění musado.

Příjemné odpoledně hudebně doprovodila kapela Bluestar69.