Tak dlouho vařili na chalupě pervitin, až je překvapila zásahová jednotka Policie ČR. Sedmička mladých lidí ve věku od 23 do 32 let teď stanula před soudem kvůli drogám. Obžaloba je vinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, kterého se někteří z nich měli dopustit přímo, jindy se jednalo o napomáhání k takovému činu.

Kateřina L. (26) při hlavním líčení u Okresního soudu ve Strakonicích ve středu 7. října výrobu pervitinu přiznala. „Vařila jsem ho pro vlastní potřebu," uvedla. To se jí povedlo čtyřikrát, popáté byli odhaleni. Také Michal V. (24) se nařčení nebránil. „Nákup léků jsem obstarával já. Přítelkyně vyráběla a já jí pomáhal," řekl.
Další obvinění hlavně kupovali v různých lékárnách na jihu Čech léky. U soudu všech pět připustilo, že jim je známo, že mohly sloužit k výrobě drogy.
Kromě Michala V. si zbytek této skupiny vyslechl rozsudek tentýž den. Důvod vysvětlil soudce Roman Šustr. „Michala V. soud vylučuje 
k samostatnému projednání," konstatoval. Projednávání jeho trestní věci bude pokračovat 10. listopadu výslechem předvolaných svědků. Ti mají ozřejmit, zda v jednotlivých případech pervitin také neprodával.
Tresty padly podmíněné 
a jejich výše i zkušební doba se neodvíjely jen od míry provinění, ale například i od toho, zda už byli trestáni, jestli se jednalo o trest souhrnný 
i za předešlé hříchy a také do jaké míry svou nekalou činnost u soudu přiznali. František E. (27) dostal 18 měsíců se zkušební dobou 36 měsíců. Karel Ch. (27) 24 měsíců s odkladem na tři roky, David K. (32) 14 měsíců se zkušební dobou 18 měsíců, Patrik P. (23) 24 měsíců s odkladem na 30 měsíců a Lukáš Š. (27) 12 měsíců s podmínkou 12 měsíců. Kateřina L. odešla od soudu 
s trestem 30 měsíců se zkušební dobou 36 měsíců. Jak už bylo řečeno, její přítel Michal V. musí k soudu znovu.