Jedná se o objekt bývalých farských stájí. Ty nejsou původní součástí tvrze, ale byly postavené v roce 1847. Při stavbě byl narušený sousední hřbitov u římskokatolického kostela Všech svatých. V horních vrstvách objevili archeologové velké množství lidských ostatků a zároveň značné množství předmětů, které jejich majitele doprovázely na poslední cestě – křížků či náboženských medailí. „Zároveň jsou tady prezentována kamenná ostění z gotického kostela, která byla v době baroka vyházena a později se dostala do zásypu,“ pokračoval Karel Skalický.

Větší překvapení čekalo v nižší úrovni, kde pracovníci narazili na zdivo z vápencového lomového kamene vyzdívané na hlínu. Prozatím se neví k čemu sloužily, ale byly přistavěné druhotně k objektu tvrze někdy v době renesance. Dosud o nich nebyl nikde zmínka.

Nejzajímavější překvapení ale čekalo v nejnižší vrstvě pod úrovní zdí. „Tím byla dlouhá oválná pec na pálení vápna, která byla plná druhotných nálezů z pozdního středověku, tedy asi z konce 15. století,“ dodal Karel Skalický.

Všechny tyto nálezy jsou výsledkem rozsáhlé přestavby tvrze, konkrétně zmíněných farských stájí, kde v přízemní vzniknou návštěvní prostory a v patře zázemí pro pracovníky muzea.

Městu se podařilo na tuto akci získat dotaci. „Celkové náklady jsou mnohem vyšší, protože v těsné blízkosti vznikne ještě parkoviště asi za osm milionů korun. Celkové náklady jsou zhruba 42 milionů, dotace na muzeum činí kolem 33 milionů korun,“ doplnil informace volyňský starosta Martin Červený. Práce mají být dokončené nejpozději v říjnu 2025.