Například předseda dozorčí rady strakonické nemocnice a současně starosta města Volyně Václav Valhoda si v loňském roce přišel na téměř devadesát tisíc korun. „Mé odměny za tuto funkci v loňském roce činily 89 933 korun hrubého," uvedl.

Ve strakonické teplárně bylo loni takto vyplaceno 402 tisíc korun. Odborná ředitelka pro finance Vladimíra Voržáčková vysvětlila, jak podnik k výpočtu odměn členů dochází. „Členovi dozorčí rady je vyplácena měsíční odměna ve výši 6300 korun. Členovi, který byl zvolen předsedou, náleží odměna ve výši 1,2 násobku odměny člena dozorčí rady. Členovi dozorčí rady, na kterého se vztahují příslušné právní předpisy, na základě kterých mu nenáleží odměna za výkon funkce, není odměna vyplácena," podotkla.

Tuto skutečnost potvrdil i předseda dozorčí rady strakonických technických služeb Pavel Pavel. „Já ani Jan Tůma nejsme za členství v dozorčí radě technických služeb placeni," zmínil se.

Předsedou dozorčí rady strakonického pivovaru je ředitel Gymnázia Strakonice Miroslav Hlava. „Za své členství v dozorčí radě pobírám odměnu deset tisíc hrubého," přiznal.

Dozorčí rada je za zákona zřizována především v akciových společnostech jako kontrolní orgán.

Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí člena představenstva a všech dalších osob oprávněných podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem akciové společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.

Za kvalitu své práce ručí všichni členové dozorčí rady celým svým majetkem.