Delegaci pracovního týmu se zahraničními účastníky přivítala ředitelka školy Eva Klasová. Krajský úřad Jihočeského kraje reprezentovala vedoucí odboru OŠMT Hana Šímová, město Volyni starosta Václav Valhoda. Partnerský region Dolní Bavorsko zastupovala členka zemské vlády za rezort školství Ulrike Fuchs a ředitelé odborných středních škol z Passova Dieter Schönbuchner a z Zwieselu Andrea Feitz, se kterými SŠ a JŠ Volyně uzavřela partnerské smlouvy pro vzdělávání žáků stejně zaměřených oborů vzdělání.

Úkolem jednání pracovní skupiny bylo představení zúčastněných stran a dosavadních přípravných prací na společném projektu „Centrum ekologického vzdělávání U Kaštanu ve Volyni", jehož zahájení se předpokládá 1. ledna 2013.

Cílem tohoto projektu je vytvoření vzdělávacího centra v prostorách SŠ a JŠ Volyně, které se bude zaměřovat na všestranné environmentální vzdělávání žáků, studentů, pedagogických pracovníků a veřejnosti v oboru životního prostředí příhraniční oblasti Šumavy a Bavorského lesa s využitím jedinečných lokalit tohoto regionu.

Z příspěvků a vzájemných rozhovorů účastníků pracovního setkání bylo zřejmé, že jsou si všichni plně vědomi toho, jakou jedinečnou příležitost mají ke zdůraznění a ovlivnění odpovědnosti obyvatel všech generací obou zemí za stav životního prostředí ve společném regionu.

Marie Náhlíková, Ivana Špilerová