Uvádí to ve své zprávě tisková mluvčí společnosti Nina Ledvinová. „Při déle trvajících deštích došlo k přítoku z pozemků, které jsou nad stavbou. Je nutné, aby vlastníci těchto pozemků zamezili přítoku vody na pozemky stavby. Takže z naší strany rozhodně nejde o nekvalitní práci.“

Lidé z okolí ale nesouhlasí. „Uplácali svah bagrem, posypali trávou a čekali, až vyroste. Teď to se snaží svalit na nás,“ říká obyvatelka domu u obchvatu. Redakce jméno zná.

S tímto tvrzením částečně Nina Ledvinová souhlasí. „Bohužel, není prorostlý travní porost a zakořeněný keřový podrost, ale největší problém je přítok vody z cizích pozemků.“

Opravu provede zhotovitel, tedy ŘSD ČR, a bude provedena neprodleně v rámci reklamační lhůty.