Moderní kulturní a společenské centrum za 21 milionů korun začne od soboty 26. července fungovat v Malenicích. Strakonickému deníku to řekl starosta obce Josef Bláhovec. „V prostorách fary jsou po kompletní rekonstrukci připravené výstavní prostory k historii obce i samotné fary a k osobnostem, které jsou spjaty s obcí. Dále se zde nachází společenský prostor a informační středisko," popsal.
Změny se nedočkala jen fara, ale i její okolí. Vedle ní vyrostlo dětské hřiště, které si navrhovaly samy děti. Jeden z návrhů ve škole nakreslil i osmiletý Jára Lukeš z Malenic. Podle jeho maminky Hany Lukešové, jsou na hřišti všechny prvky, které tam děti chtěly. „Jára je spokojený, že tam má lanovku, po které toužil nejvíc," uvedla. Z dětských návrhů byly graficky zpracovány čtyři, vybrat ten nejlepší z nich měly za úkol také samy děti. A povedlo se.
Obec na základě vytvořených návrhů zažádala o podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. „Žádost byla podpořena. Celkové výdaje projektu 497 864 korun, dotace činila 370 312 korun a 127 552 korun jsme hradili z vlastních zdrojů," doplnil Josef Bláhovec.
Realizace akce včetně všech nutných příprav probíhala od srpna 2013. Partnerem projektu jsou o.s. Maleničtí Broučci, SDH Malenice a MŠ Volyňka Malenice.

Financování

Rekonstrukce areálu fary
- Projekt vybrán jako náhradní s podporou 18 850 254 korun, což činí 92,50 % způsobilých nákladů.
- Celkové výdaje projektu jsou 21 078 654 Kč,
- Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 20 378 654 korun.
- Nezpůsobilé výdaje činí 700 000 korun.
- Obec z vlastních prostředků hradí minimálně 2 230 000 korun.

Základy tvrze návštěvníci fary uvidí na vlastní oči


Nejen do kultury, ale i do historie budou moci nahlédnout návštěvníci nového kulturního centra, které vzniklo v Malenicích. A to doslova. Unikátní nález části základů tvrze z 15. století, která kdysi stávala na místě fary a kterou našli náhodou, bude viditelná.
Ve výstavních prostorách budou uloženy i ostatní artefakty, které se při výkopových pracích v rámci rekonstrukce zchátralé fary našly. Podle archeologa Eduarda Červenky ze strakonického Muzea středního Pootaví se našla i keramika či kachle. „Nálezy datujeme do 16. století," uvedl.
Výzkum zahájili archeologové počátkem července loňského roku. Pro historiky i obec měl obrovský význam. „V obci sice byly dokumenty o tom, že na místě fary tvrz stála, ale nikdo neznal její podobu," zmínil se Josef Bláhovec.
V pramenech uváděná tvrz, která měla stát v prostoru dnešní fary, byla z větší části odkryta pod podlahami objektu. „V půdorysu byla zachycena torza zdiv dvojice objektů z vrcholného středověku. Zajímavým nálezem je dřevěná konstrukce stropu odkrytá v severojižním křídle. Došlo k vyjmutí trámů z této konstrukce a jejich převezení k dalšímu zkoumání. Zachyceny byly renesanční i barokní stavební úpravy objektu," popsal Eduard Červenka.
Zrekonstruovaná fara bude slavnostně otevřena v sobotu 26. července v 11 hodin. Otevřená bude do 16 hodin. V rámci programu se můžete těšit na vystoupení pěveckého sboru „Schola všech svatých" z Volyně, otevření nového dětského hřiště, doprovodné vystoupení Elčovické dudácké muziky a další.