Revitalizaci areálu bývalé přádelny Na Dubovci na technologický park dali včera strakoničtí zastupitelé zelenou.

To konkrétně znamená, že by se v prostoru bývalé textilky v budoucnu mohlo potkávat technické vzdělávání se zázemím pro začínající firmy i dalšími aktivitami. Tak blíže představil záměr na zastupitelstvu Zdeněk Dušek, který má na svědomí například proměnu bývalých kasáren v Hradci Králové na podobné technologické centrum. „Velmi hrubý odhad nákladů je takových 80 až 130 milionů korun," uvedl.

Ředitel centra inovací Johnson Controls Strakonice Miroslav Říha naznačil, že by jejich firma mohla v parku začít laboratořemi. „Je to všechno ale o dotacích i možnostech podniků, které se do toho zapojí," dodal.

Opoziční zastupitel Pavel Pavel (Jihočeši 2012) upozornil na dvě specifika města, se kterými je v případě takového projektu třeba počítat. „Jednak ve Strakonicích pracuje 49 procent dojíždějících. A pak Strakonice nemají odpovídající ubytovací možnosti," konstatoval.

Zatím je ale vše na začátku v rovině obecného záměru. Pokud by třeba Strakonice chtěly dosáhnout na dotaci z operačního programu Podnikání a inovace, musely by podat žádost do konce roku, a mít tudíž do té doby hotový projekt.

V současné době je v České republice asi čtyřicet takových technických parků. Jeden z těch nejbližších je například v Písku.

Malé ohlédnutí

Koupi průmyslového objektu i k němu přilehlých pozemků od firmy Fezkotex schválili zastupitelé vloni 13. května. Kupní cena byla dvanáct milionů korun. První dvoumilionovou splátku uhradilo město v uplynulém roce. Z rozpočtu města na tento rok jde pak zbývajících deset milionů korun.

Další diskuze

Kdo nestihl zastupitelstvo, může se ještě vydat na besedu o přádelně, která se uskuteční ve společenském sále Šmidingerovy knihovny v pátek 29. dubna od 18 hodin.

Přádelna- Byla postavena ve funkcionalistickém stylu v roce 1938 na místě původní vyhořelé přádelní haly.
- Prosklená budova, stojící na pravém břehu Volyňky, je viditelná už z mostu Jana Palacha.
- Má čtyři podlaží o půdorysu 30 krát 24 metrů.
- Ještě v roce 2011 fungovala v budově výroba umělých kožešin.