Uvedl to ředitel ČSAD STTRANS Vladimír Warisch. „Dokončují se povrchy a dolaďují detaily jako například osázení novými stromy a mobiliář, tzn. lavičky, koše a nově stojany pro kola,“ řekl Vladimír Warisch. Na přednádražní prostor navazuje také rekonstrukce hlavní budovy ČD, která bude zahájena příští rok na jaře a provede ji Správa železniční a dopravní cesty Plzeň.

Investorem je ČSAD STTRANS. Ten ve spolupráci s Projekční kanceláří FACT s.r.o. architekta Vladimíra Krajíce představil na podzim roku 2016 již připravený projekt občanům na veřejném projednávání.

Stavba začala po mnoha přípravách na konci října 2017. Novému budoucímu parkovišti pro autobusy musely ustoupit dvě nevyužívané budovy nádraží ČD. Vzhledem k tomu, že jsou nová nástupiště situovaná mezi současné nádraží ČD a market Billa, došlo i v tomto prostoru k vykácení stromů. Akce si vyžádala cca 63 milionů korun s DPH.

Alena Šrámková