Uchazeč o zaměstnání jako každý druhý by byl migrant pro největšího zaměstnavatele na Strakonicku firmu ČZ a.s. Strakonice, pokud získá legální pracovní povolení.

Více k tomu řekl mluvčí ČZ Jan Pěnkava. „Otázkou však zůstává, kolik by se mezi nimi našlo technicky vzdělaných lidí, které nejvíc potřebujeme," uvedl. Nejvíc jim v současné době scházejí nástrojaři, konstruktéři, technologové a podobně. Se zaměstnáváním cizinců ale mají ve firmě dlouholeté zkušenosti. Přes agenturu kromě Slováků zaměstnávají například i Bulhary.

Jeho slova potvrdil i vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanosti strakonického kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Viktor Hončarenko. „Kromě oblasti strojírenství nám nejvíce scházejí i řidiči mezinárodní kamionové dopravy. Takové lidi ale v evidenci nemáme. Tam dnes už zůstávají vlastně jen ti dlouhodobě těžce zaměstnatelní," konstatoval. „Pokud jde o azylanty, s těmi ale zatím zkušenosti nemáme," dodal.

V případě zaměstnávání cizinců hraje roli, zda jsou občany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska nebo jejich rodinného příslušníka či zda se jedná o cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR. Více k tomu uvedla vedoucí oddělení trhu práce úřadu práce Naděžda Tejmlová. „Pokud ano, je potřeba pouze podat písemnou informaci na příslušný úřad práce dle místa výkonu zaměstnání.

Ostatní cizinci z třetích zemí mohou vstoupit na trh práce za předpokladu, že získají platné povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu.

Možnosti zaměstnávání cizinců upravuje §85 – §103 Zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.