Konflikt při jednání zastupitelů rozdmýchala výroční zpráva strakonické Teplárny za rok 2016. Do ostré diskuse se pustili starosta Břetislav Hrdlička a zastupitel Pavel Vondrys.

Dotazy zastupitele Vondryse k teplárně se podle slov starosty netýkaly hospodaření společnosti, ale aktuálního tématu, jímž je odstoupení generálního ředitele Teplárny Radka Motla. Starosta jako předsedající schůze se rozhodl zastupiteli odebrat slovo, protože podle něho nehovořil k věci. Následně vyhlásil pětiminutovou přestávku.

Na základě tohoto incidentu opustili jednání zastupitelé Pavel Vondrys, Ivana Říhová, Luděk Joza, Radek Sosna, Miroslav Hlava a později odešel z jednacího sálu ještě Radek Chvosta, protože se neshodli se starostou na výkladu jednacího řádu.

Jednání pokračuje, i ve 14 zastupitelích jsou usnášeníschopní.