První písemnou zmínkou o vsi Lom je majestát krále Jana Lucemburského z 24. srpna roku 1341 psaný středověkou latinou. Tento majestát potvrzuje privilegia krále Václava II. ze druhého února daná kostelu v Miroticích. Podle nich patří mimo jiné dvorec jménem Lom s poli , lesy a lukami.

Roku 1591 bylo zde zaznamenáno osm gruntů, dvě chalupy a krčma. Berní rula roku 1654. Pozemky selské byly sečteny, (rustikální) roztříděny a bylo zakázáno je měnit v pozempanské (dominikální), ze kterých se neplatily daně na rozdíl od pozemselských daní podléhajících. Berní rula se tím bezděky stala ochránkyní před panskou z vůlí.

V roce 1720 byli zde čtyři sedláci, dva chalupníci a tři podruzi. Roku 1785 je ve vsi šestnáct čísel popisných. Na místě dřevěné zvonice byla roku 1882 postavena kaple, zachována a opravená do dnešní doby. Ve válce byla část zvonu odříznuta, aby velikostí nepodléhal rekvírovaní pro válečné účely.

Hasičská zbrojnice pochází z roku 1913. Pro založený hasičský sbor byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka, hasičská výzbroj a výstroj. 37 popisných čísel a výměra 294 ha nabyl katastr Lom roku 1914 mimo ves Míreč. První zmínka o jménech je roku 1588. Jméno Šilha a tento rod se zachoval dokonce minulého století. Dochované záznamy o počtu obyvatel v celé obci od roku 1869-365 osob,1900-321,1921-360,1950-240,1970-195 a 2008-114 obyvatel.

Zdroj: kronika obce