Spletla si regály s toaletou

V ranních hodinách 3.8. byli strážníci zavoláni k vyřešení kuriózního přestupku. Do jednoho ze strakonických marketů přišla žena, která hned dvakrát vykonala potřebu uvnitř tohoto obchodu. Strážníci na místě v příkazním řízení dotyčnou vyřešili a vyprovodili z obchodu.

Nezajištěná vozidla

Dva večery po sobě, 3. a 4.8., hlásili lidé nález nezajištěných vozidel. Obě vozidla poté předali strážníci jejich majitelům k následné prohlídce a k jejich zabezpečení.

Nález injekční stříkačky

Poděkování patří i další všímavé oznamovatelce, která MP v brzkých ranních hodinách 5.8. upozornila na nález použité injekční stříkačky v ulici Katovická. Strážníci následně nález převezli k likvidaci.

Porušil obecně závaznou vyhlášku

Hlídka MP 6. 8. v 8.25 hodin zjistila v ulici U Sv. Markéty, v prostoru tržnice, požívání alkoholického nápoje osobou v místě, kde je toto zakázáno Obecně závaznou vyhláškou Města Strakonice. Po vyřešení přestupku muž místo opustil.

Kradli během dopoledne ve stejném marketu

Dvě podezření z drobných krádeží řešili strážníci městské policie během dopoledních hodin 6.8. v jednom ze strakonických marketů. V ranních hodinách se zde zloděj pokusil odcizit zboží v hodnotě 159 korun českých, ve druhém případě šlo o hodnotu zboží 546 korun českých. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nepoškozené zboží v obalech, bylo v obou případech vráceno na prodejnu. Oba lapkové pak odcházeli z obchodu bez zboží, ale s pokutovými bloky.