Už na konci základní školy se zajímal o elektrotechniku a sport (softball, atletiku). Proto se rozhodl pro Střední odbornou školu Blatná, která poskytuje pro studium elektrotechniky, hardware, software, všeobecných předmětů i pro podporu sportovních talentů nadstandardní zázemí. Tomáš Bulín měl na SOŠ Blatná velmi dobrý prospěch. Na SOŠ Blatná v roce 2011 maturoval s vyznamenáním z 10 předmětů, což bylo možné díky nově zavedeným státním maturitám, kdy státní část maturity v SOŠ Blatná zvládlo v prvním kole 94 % studentů. K pěti povinným předmětům si Tomáš zvolil i pět předmětů nepovinných!

Tomáši, jak a kdy jste se rozhodl pro vojenskou vysokou školu a pro kariéru vojenského pilota?
Popravdě na počátku byla sázka s kamarády. Přihlášku jsem si podával v poslední možný den. Dostal jsem se přes první kolo, kde v Ústřední vojenské nemocnici musel každý projít zdravotními testy a psychotesty, zda může být vojákem.
Ve druhém kole na půdě UO v Brně na mne čekaly testy z matematiky, angličtiny a fyzické zdatnosti, kde jsem se dostal mezi prvních 25 uchazečů ze 160. Vybraných 25 pak pozvali na třetí kolo do Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze na kompletní zdravotní dvoudenní vyšetření. Zde vybrali 12 nejlepších.

Na všechny vybrané studenty čeká kariéra pilotů vojenských stíhaček?
Ne, nám oznámili, že z 12 lidí potřebují šest řídících letového provozu a šest pilotů. Bojovali jsme ve známkách. Na konci prvního ročníku nám v létě před nástupem na důstojnický kurz ve Vyškově oznámili zařazení do modulů.

Stanou se tedy z šesti lidí v modulu Pilot všichni piloty vojenských stíhaček?
Záleží na tom, jak ve čtvrtém ročníku rozhodnou velitelé. Například dva lidé půjdou na stíhačky, dva na vrtulníky a dva na dopravní letadla. Ten nejlepší (podle létání a známek) si vybírá první. Skoro každý chce na stíhačku, ale já jsem vysoký, takže když budu mít tu možnost, volil bych asi dopravní letadla, kdy létáme s vojáky, materiálem nebo s představiteli ze státní sféry.

Je studium na vojenské škole náročné?
Záleží, na jakém jste oboru, co vám jde a jaké máte předměty. Na SOŠ Blatná jsem intenzivně studoval elektrotechniku a počítače, ale na vojenském pilotovi jsou potřebné i strojařské předměty, což je pro mě nové. Je také nutné mít dobrou fyzičku, aby nebyly problémy s tělocvikem a plněním různých kurzů.
Je to trochu jiné než na civilní škole. Od pondělí do pátku máme povinnou docházku na výuku, která začíná vždy ráno v sedm hodin venku nástupem. V osm začíná škola a končí obvykle v 16 hodin. Je možnost si zažádat o dovolenou nebo o náhradní volno, které člověk dostane za to, že chodí místo výuky či o víkendu do služeb, za kurzy, které musíme během studia splnit, nebo jiné aktivity, jako reprezentace školy na veřejnosti atd.

Máte tedy také volný čas pro sebe?
Naštěstí ano. Víkendy jsou volné. Volno je i po škole, kdy do rána do sedmi hodin si můžete dělat, co se vám zlíbí. Ale musí se druhý den fungovat. Zda půjdu do města, nebo zůstanu v kasárnách, to záleží na mně. Škola navíc nabízí plno různých aktivit. Takže mohu do posilovny, na atletický stadion, do bazénu, na sportovní a vojenské lezení, florbal, musado, fotbal, basketbal, vířivku, solárko, ale i na různé kulturní akce. Bohužel nelze vše stihnout.

Aleš Drobník