Z 12 voličů, kteří tuto možnost využili, byla také Iva Chládková ze Sedlice. patřilo jí pořadové číslo 10. "Byla jsem na dovolené v Egyptě, takže musím být v karanténě. Ale volit jsem chtěla," řekla podnikatelka v turistice. Většinu roku tráví na Železné Rudě, ale trvalé bydliště má stále v Sedlici. "Není doba na to, aby lidé volby ignorovali. Věděla jsem přesně, koho chci volit," dodala.Volební stanoviště drive-in mohli poprvé voliči vyzkoušet loni na podzim při krajských a senátních volbách. Na území kraje zvolilo tuto možnost cca 300 lidí.

Letos mohli drive-in využit i ti, kteří chtějí volit v Katovicích v rámci referenda o plánovaném obchvatu. Tuto možnost ale nevyužil nikdo.