Co na fotkách uvidíte?

Stavbu AB budovy Fezka z roku 1972, parovod naproti Teplárně (dnes parkoviště), bývalou prádelnu od parkoviště u Markéty, bývalou prádelnu a Fürtů (dnes Moira), patrový přechod mezi budovami (dezinatura - laboratoře) u Fürtů.

Jan Malířský