Z amplionů po celé zemi se ozývaly výzvy pro zachování klidu v ulicích, lidem bylo doporučováno, aby nevyvolávali nepokoje a vyhnuli se incidentům, které by mohly mít nedozírné následky.

Obyvatelstvo napříč naší zemí bylo vzniklou situací rozhořčeno, ale případný odpor s sebou nesl riziko kolektivního ohrožení a z tohoto důvodu byla situace naoko klidná. Uvnitř společnosti to ale vřelo. I ve Strakonicích byli němečtí vojáci „přivítáni“ nadávkami a hrozbami od českého obyvatelstva.

I tento vyhrocený čas však přinášel hrdinské činy. „Některé prameny uvádějí, že jeden ze strakonických měšťanů ukradl přímo z vozu přijíždějící německé armády pušku,“ říká historik Radim Košner z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, který se na události spojené s obdobím protektorátu na Strakonicku přímo specializuje. V současné době dokonce připravuje knihu věnovanou čistě této problematice. „Bezprostředně po zcizení občan střelnou zbraň nepoužil, nicméně nepochybuji o tom, že v závěru války se z pušky rozhodně střílelo,“ uzavírá jeden z mnoha příběhů protektorátní historie Radim Košner.

Pohnuté osudy lidí z doby protektorátu přibližuje i unikátní venkovní výstava, která byla včera otevřena na druhém nádvoří strakonického hradu. Instalována bude až do 16. června letošního roku a je možné si ji prohlédnout zdarma.

Lucie Hasilová