Jste sběratel a svým způsobem také dokumentarista činnosti strakonického spolku přátel SP. Jak to tedy vzniklo?

Po otevření hřiště SK Strakonice 1908 sem začal ze Slávie jezdit pan Josef Bělka, který zde vedl tréninky, což se projevilo i na kvalitě hry mužstva. Hosté z Prahy přijeli i na Valnou hromadu v roce 1928 do Bílé růže.

Kdy se konal první zápas mezi Strakonicemi a Slavií?

Brzy, v roce 1933 jsme Slávií Praha hráli 2:2 (1:1) a v roce 1941 zde trénoval i slavný Pepi Bican. Někdy mezi těmito roky hráč kopané SK Strakonice 1908 a kapitán hokejového mužstva SK Strakonice od let 1926 Jaroslav Bolard (hokej hrál již od roku 1912 na Blatském rybníku) trénoval v roce 1926 muže týmu A a sám i hrál. Tento sportovec tělem i duší zde založil Odbočku přátel SK Slavia Praha – Strakonice.

Jak se činnost odbočky vyvíjela díl?

V padesátých letech nastal její útlum a do života ji znovu přivedl koncem 70. let Standa Šíp. Začalo se jezdit na zápasy i na plesy. Po víkendových zápasech se hodnotilo utkání před prodejnou elektro, kde byl vedoucím velký slávista Jarda Belháček. Sem chodili i další fandové, jako František Burda, Bendl, Jankovský, Večeřa, Voruda, Votánek, Hošek a řada dalších. V jednání se mnohdy pokračovalo v bufetu Koflík (u Dluhošů). Bohužel, Standa v květnu 2002 zemřel, a činnost odbočky skončila.

Pokud si dobře pamatuji z nějakých útržků, čekala odbočka na obnovení nejméně deset let. Kolik to bylo přesně?

Trochu víc. Znovu se zakládá OP Slavia Praha – Strakonice 8. srpna 2014 v hospůdce na Křemelce a předsedou byl zvolen Jan Vlček. Na Valné hromadě 14. března 2017 je založen Odbor přátel Slavia Praha – Strakonice, zapsaná společnost, a předsedou se stal Miloš Sedláček. Členy pak V. Králíček, J. Hošek ml., M. Chylík, P. Hrubý, J. Koubová a J. Pacák.

Jaká je současnost odbočky?

Na poslední Valné volební hromadě 14.ledna 1923 byl zvolen předsedou opět Miloš Sedláček a místopředsedou Ladislav Ptáček. V plánu do budoucna jsou opět zájezdy na ligové zápasy, setkání v pivovaru za účasti Univerzity Slavia a jiných hostů, vánoční besídka, splouvání Otavy, turnaj v nohejbalu v Poříčí, zájezd na setkání odboček Slavia Praha, vepřové hody, derby odboček na Štěpána a snad i utkání staré gardy SK Slavia Praha. Když se podaří vyhrát ligu, tak zájezdy na poháry a také pomoc na některé charitativní akci. K tomu je třeba i větší aktivita všech členů odbočky, kterých je 236, a nenechávat vše jen na několika jednotlivcích.

Ve vašich řadách je i několik známých osobností. Můžete některé jmenovat?

Několik jich je. Například senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala, strakonický starosta Břetislav Hrdlička nebo Pavel Mádl, otec režiséra a herce Jiřího Mádla.

Poslední vepřové hody připravila odbočka na Křemelce 4. února 2023. K prodeji bylo prase na rožni, 850 jitrnic, 550 jelit, tlačenka i polévka. Odbočka podpořila svými výrobky i vepřové hody v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích, které se konaly týž den odpoledne.