Jak na vás zapůsobil verdikt Ústavního soudu, která vrátil kauzu krajskému senátu?
Strakonice jsou majoritním akcionářem teplárny, takže spor o platnost voleb samozřejmě sleduji. Ústavní soud podstatu celého sporu shrnul relativně srozumitelně. Konstatoval, že všechny strany sice neměly ve volbách stejný prostor k vlastní propagaci, ale těžko to mohlo mít nějaký podstatný vliv na výsledek voleb a rozsudek krajského soudu proto zrušil. Věc se ale bohužel vrací zpátky na krajský soud, kde bude žaloba znovu projednávána.

Tímto soudním sporem trpí především teplárna. Jedině zastupitelstvo Strakonic totiž může vyslat zástupce města na valnou hromadu Teplárny. Bez zastupitelstva nemohou Strakonice vykonávat akcionářská práva nejen v Teplárně, ale i ve všech dalších společnostech, kde má město účast.

V čem vidíte negativní dopad na teplárnu?
Teplárna nyní prochází obtížným obdobím nápravy chyb, kterých se dopustil předchozí generální ředitel. Je proto zcela nezbytné, aby se majoritní akcionář nápravě situace aktivně věnoval. Naléhavě potřebujeme, aby valná hromada projednala strategické materiály. Rovněž jsou nutné personální změny v dozorčí radě i představenstvu tak, aby management teplárny měl silný mandát od valné hromady k provádění nápravných opatření. Současná situace, kdy půlka členů dozorčí rady rezignovala a část představenstva, včetně mne, nemá mandát od valné hromady, je pro obchodní partnery nečitelná a negativně vnímána například při jednání s úvěrujícími bankami.

Co by podle vás bylo v daný okamžik nejlepší?
Osobně věřím, že si všichni zainteresovaní strakoničtí politici zváží rizika spojená s dalším protahováním sporu. Krajský soud totiž bude muset nejdříve nařídit jednání. Následně budou moci strany navrhovat nejrůznější důkazy, aby soud přesvědčily o své pravdě. Poté, co bude vydán rozsudek, může se kterákoliv ze stran znovu obrátit na ústavní soud. A jak již víme, i přednostní projednání ústavní stížnost trvá několik měsíců. Konečně jsou zde i lhůty pro případní vyhlášení voleb ministerstvem vnitra. Každá strana má přitom možnost jednání různě protahovat. V takovém případě by Strakonice mohly být bez zastupitelstva celý rok 2019 a možná i déle.

Pavel Hřídel: "Domnívám se, že vítěz strakonických voleb v roce 2018 dostal skoro 92 000 hlasů. Druhá strana v pořadí získala 17 300 hlasů. Žalobu přitom podal pan Karel Janský, který sám dostal 600 hlasů a jeho strana nějakých 7600 hlasů. Těžko věřit tomu, že by výsledek voleb změnilo, jestli by nějaká strana měla o pár plakátů více nebo méně. Je nezbytně nutné dostat současného i bývalé starosty, tedy pány Hrdličku, Vondryse a Štrébla, na jednu loď, a vyzvat pana Janského ke stažení žaloby."

Pro teplárnu to není dobrá vize.
To opravdu není. Po celou tuto dobu bude teplárna mimo kontrolu majoritního akcionáře. Nevím, zda si strakoničtí politici v plném rozsahu uvědomují dopady celého sporu nejen na činnost samosprávy, ale i na činnost teplárny a dalších společností, kde má město účast. Bez přítomnosti majoritního akcionáře na náhradní valné hromadě teplárny lze například prosadit prodej celé teplárny soukromému investorovi. Co by takový nekontrolovaný prodej znamenal pro obyvatele Strakonic si může každý domyslet sám.

Prý se chcete obrátit v určitém směru na navrhovatele žaloby Karla Janského (Změna pro Strakonice). O co jde?
Osobně chápu kritické výhrady pana Janského k průběhu voleb, které koneckonců z valné části potvrdil i Ústavní soud. Nicméně očekávám, že by se s ohledem na vážnost situace mohl zachovat konstruktivně a vzít zpět podanou žalobu. Osobně ho o tento krok v zájmu teplárny požádám v nejbližších dnech. Zároveň se obrátím na pana starostu Břetislava Hrdličku (člena představenstva Teplárny), aby město zpracovalo směrnici, která pro další volby zajistí stejné možnosti propagace všech stran.

Odvážíte se tipnout, jak vaše výzva dopadne?
Věřím, že pokud pan Janský pochopí vážnost situace, vezme žalobu zpět. V takovém případě se mohou Strakonice během několika týdnů ujmout výkonu akcionářských práv v teplárně. V opačném případě hrozí, že Strakonice nebudou schopny vykonávat akcionářská práva v teplárně po řadu dalších měsíců. Taková situace bezprostředně ohrožuje budoucnost celé teplárny. Apeluji tímto i na představitele všech zúčastněných stran, aby zvážily, nakolik je protahování soudního sporu v zájmu města a jeho občanů a případně rovněž vyzvaly pana Janského ke zpětvzetí žaloby. Domnívám se, že by se především politici měli snažit o nápravu této situace a vyzvat společně a naprosto transparentně pana Janského ke stažení žaloby. Malicherný spor o počtech plakátů totiž ohrožuje budoucnost nejvýznamnější městské společnosti. Volby se mají vyhrávat u volebních uren a nikoliv v soudních síních.