Před bytovkou Nádražní 433 a 434 jsou vzrostlé stromy. Stojí zde nejméně od roku 1981. Jak to ale vypadá, brzy odtud zmizí a obyvatelé domu budou vystaveni prachu a hluku z poměrně frekventované komunikace u nádraží. Stromy napadl kůrovec, konkrétně lýkožrout lesklý. Jeho poznávací znamení suché špičky stromů.

Obyvatelka vchodu 434 Jana Kubová říká: „Už si to tady byl fotit někdo z města, ale stále nevíme, co bude se stromy dál," dodává Jana Kubová.

S vysvětlením přichází Ondřej Kofroň z odboru ŽP městského úřadu. „Zjistili jsme, že tyto stromy stojí na soukromém pozemku. Snad kromě jednoho. Tím pádem musejí obyvatelé domu oslovit majitele pozemku, kterého zjistí na katastrálním úřadě," dodal Ondřej Kofroň.

Město kácení stromů může zajistit pouze na svých pozemcích. I tak ale Ondřej Kofroň slibuje, že po Mezinárodním dudáckém festivalu (25. až 28. srpna) majitele pozemku, kde stojí zmíněné stromy, vyzve.

Podle šéfa odboru ŽP Jaroslava Brůžka bylo na pozemcích (lesních i mimo les) ve vlastnictví města vytěženo 700 m2 kůrovcového dřeva.

Jediná obrana? Okamžité kácení!

Ještě před lety byl kůrovec „pouze" noční můrou lokalit, jako je Šumava. Dnes už je nebezpečím i stromy v mnohem níže položených místech. Nic pro něj není nemožné. Šéf odboru životního prostředí MěÚ Strakonice Jaroslav Brůžek říká: „Lýkožrout sice napadá přednostně odumřelé nebo odumírající stromy, ale při přemnožení napadá i zdravé porosty."

Jak to ve Strakonicích vypadá s napadením stromů kůrovcem?

Nedostatek srážek a teplá zima způsobily, že se po loňském suchém létě v půdě nedoplnila zásoba vody. Oslabené porosty, především ty smrkové, jsou tak náchylnější k chorobám. Ve velkém je napadají dřevokazné houby i hmyzí škůdci včetně kůrovců. S tímto problémem se potýkají lesníci na řadě míst včetně Strakonicka.

Jde o druh, která napadá strom od špičky. Co by o něm měli lidé vědět?

Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou významnými škůdci lesních porostů. Zatímco lýkožrout smrkový napadá především starší porosty a střední části kmenů, menší lýkožrout lesklý napadá hlavně vršky korun a mladé stromky. Tyto druhy napadají především smrkové porosty, kde upřednostňují odumírající či odumřelé stromy, avšak při přemnožení napadají i zdravé stromy a mohou způsobit rozsáhlá poškození lesních porostů. Stromy napadené kůrovcem je možné v lese rozeznat podle podle zcela či místy opadané kůry, případně rezavějícího a opadávajícího jehličí.

Vysazujete nové stromy?

Nové stromy jsou v průběhu roku vysazovány. Jediné, co může v boji s kůrovcem výrazně pomoci, je tak déletrvající deštivé počasí. Proti šíření kůrovce je jediná obrana okamžité pokácení napadených stromů.

Mohou vám lidé posílat svoje poznatky, kde se takové stromy nacházejí?

Jakékoli poznatky od občanů o výskytu kůrovcem napadených stromů přivítáme.

Své podněty či dotazy zasílejte na Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Ing. Anně Sekyrové, e-mail anna.sekyrova@mu-st.cz, tel. 383 700 345.