Výtěžek z akce věnuje škola stejně jako v minulých letech Dětskému centru Jihočeského kraje. „ Vloni jsme prodejem velikonočních dekorací věnovali 20 tisíc korun a letos máme ještě o tři a půl tisíce více. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem přispět dětem a matkám z ohrožených rodin,“ řekla Drahomíra Vlčková, vedoucí vychovatelka, která je také hlavním iniciátorkou akce.

Do velikonočního zdobení se letos zapojilo 50 dětí ve věku od šesti do deseti let. Konečné aranže velikonočních dekorací už dotvořily vychovatelky a učitelky z prvních tříd školy. „ Prodejní výstava byla pro veřejnost otevřena již v osm ráno a prvními návštěvníky byli žáci prvního stupně školy. V průběhu dopoledne pak přišly děti ze tří mateřských školek. Výrobky žáků si už tradičně přišli koupit kromě rodinných příslušníků našich žáků i lidé ze Strakonic,“ dodala Drahomíra Vlčková.

Během dopoledne navštívilo školní velikonoční trh více než 500 lidí. Odpoledne jsme celou výstavu přestěhovali do školní jídelny. Na místě se zde pak zdobila vajíčka, pletly pomlázky, ale také se hlasovalo v soutěži o nejkrásnější kraslici. „Celé odpoledne se už neslo v soutěžním duchu. Do výtvarných prací se zapojily i maminky a babičky. Vítězové byli nakonec slavnostně vyhlášeni v 16. hodin a to hned ve čtyřech věkových kategoriích,“ doplnila Drahomíra Vlčková.