Na základě anket Strakonického deníku mezi: maminkami s dětmi, studenty a členy HZS Strakonice

Mimo ankety: Komunikace s veřejností - dobrá

Předměty

Stav chodníků ve městě - dobrý

Čistota města - chvalitebný

Přechody a křižovatky - chvalitebný

Hospodaření s penězi - chvalitebný

Radnice alias její školní prospěch. K jednotlivým předmětům se vyjadřovaly maminky s dětmi v Mateřském centru Beruška, studenti Euroškoly a členové HZS Strakonice.

Stav chodníků ve městě – u maminek s dětmi byl průměr 2,6, u studentů 3 a u hasičů 1,8. Výsledný průměr byl 2,4, ale redakce se přiklonila k hodnocení dobrý, protože podle našeho mínění stav chodníků až tak skvělý není.

Čistota města – maminky s dětmi daly průměr 2,1, studenti 2,5 a hasiči 1,8. Výsledná známka byla 1,9, takže výsledek je chvalitebný. Jistě je ale co zlepšovat

Přechody a křižovatky – maminky s dětmi 2,1, studenti 2,1 a hasiči 1,6. Výsledek 1,9, takže chvalitebný.

Hospodaření s penězi – maminky s dětmi 2,2, studenti a hasiči 2. Výsledná známka 2,1 – redakce se přiklonila k chvalitebný.

Komunikace s veřejností – redakce oznámkovala dobrý. Házení letáků do schránek, výzvy ve zpravodaji a podobné pokusy nestačí.