Tohoto náročného a velice důležitého úkolu se zhostil Okresní myslivecký spolek spolu s místním mysliveckým spolkem Lomnice Blatná.

Tato tradiční akce se pro mnohé myslivce stává opravdovým svátkem. Odborná hodnotitelská komise označí jednotlivé trofeje spárkaté zvěře zelenými a červenými body, které vypovídají o správném odlovu jedinců za účelem zvyšování chovné kvality zvěře. Vystavené trofeje rovněž slouží jako důkaz pro veřejnost o zachování optimální rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím.

Právě tato činnost myslivců je v poslední době zpochybňována. V době, kdy člověk zmenšuje a devastuje volnou přírodu téměř bez rozmyslu, kdy hyne vlivem zvyšující se chemizace v zemědělství a mortalitou na frekventovaných komunikacích je ,,kritické přemnožení“ spárkaté zvěře na většině našeho území téměř nemožné. Pomineme-li fakt, že někteří uživatelé honiteb využívají ,,mezery“ v zákoně o myslivosti a trofeje k posouzení nepředkládají, je pokles vystavených trofejí toho důkazem.

Letos bylo hodnoceno 529 srnců, jeden muflon jeden jelen, pět daňků jeden kňour, osm lišek a jedna trofej jezevce. Součástí této akce byla i prodejní výstava malířky Michaely Píchové a řezbářských děl firmy Tittl a syn. Zahájení za účasti významných hostů, kterých se činnost v našem okrese dotýká, provedl předseda okresního mysliveckého spolku František Volmut a Soubor trubačů OMS. Ten svými tradičnímu hlaholy navodil opravdu slavnostní atmosféru a podtrhl význam této odborné a ušlechtilé akce. Veliké uznání a poděkování za perfektně odvedenou práci při organizování výstavy, na kterou navazoval Okresní myslivecký sněm ČMMJ z.s, patří mysliveckému spolku Lomnice Blatná.

Miloš Vondrášek, OMS Strakonice