Dvacet velkoformátových plachet na uvedeném místě přiblíží život a čin Jana Palacha v historických souvislostech. Pozornost bude věnována také dalším živým pochodním – případům Ryszarda Siwiece, Jana Zajíce či Evžena Plocka. Výstava potrvá až do neděle 24. září. Její zahájení připadá na víkend, kdy se ve městě koná tradiční blatenská pouť.