Plánované výrobní haly v průmyslové zóně Na Jelence v severní části města se začali obávat obyvatelé z blízké lokality rodinných domů. Myslí si, že by jim mohla zhoršit prostředí k životu.

Další výrobní halu na dohled od svého domu si nepřeje ani Stanislav Křivanec. „Jako nový majitel domu jsem ani nevěděl, že se tady něco takového plánuje. Že ve vzdálenosti padesát až sto metrů od obytné zástavby bude průmysl," řekl.
Jednatel firmy Denios Jan Matějka zdůraznil, že se bude jednat o klasickou strojírenskou zámečnickou výrobu a navíc je pozemek uprostřed průmyslové zóny a s domy přímo nesousedí. „Dojde 
k vybudování komplexu nové haly včetně administrativní budovy. Už máme vyjádření, že nebude mít významný vliv na životní prostředí. Studie jsou přitom dělané na maximální variantu. Následovat bude žádost o stavební povolení," uvedl. Předpokládané zahájení stavby je v srpnu.
Spor nerozsoudil ani starosta Břetislav Hrdlička. „Zákonnými prostředky nejde proti stavbě nic dělat. Tedy pokud firma Denios nepostaví něco nepovoleného," konstatoval.
Obyvatelé se tedy budou muset s novou halou asi smířit. Nezbývá jim nic jiného než alespoň tlačit na radnici, potažmo na firmu Denios, aby dodržela, co má. Aby hala nevadila ve výhledu do krajiny, aby v jejím okolí byly skutečně vysázené stromy místo vykácených náletový dřevin a podobně.

Připravená byla pouze zóna na Jelence

Firma Denios sháněla pozemek pro novou výrobní halu ve Strakonicích od roku 2007. Pouze průmyslová zóna Na Jelence byla tak majetkově vyřešena, že bylo možné ji okamžitě využít.
Že město nemá připravené průmyslové zóny tak, aby se tam mohlo hned začít stavět, připustil starosta Břetislav Hrdlička. „Prodali jsme pozemek uprostřed průmyslové zóny pro průmyslové využití," zdůraznil. Jediná možnost, jak situaci zvrátit, by bylo vykoupit ho zpátky. Na to ale město nemá peníze. Pak by firma musela hledat jinde.
Jednatel společnosti Denios Jan Matějka takovou možnost zcela nevyloučil. „Pokud bude v okolí Strakonic odpovídající pozemek…," řekl
Bývalý místostarosta Pavel Pavel připomněl, že firma Denios chtěla koupit právě tento pozemek, protože v územním plánu je to průmyslová zóna. „Připomínky měly přijít v době, kdy se projednával územní pán. Teď je to pět minu po dvanácté," podotkl.
Podle informací vedoucí odboru rozvoje radnice Marty Slámové se územní plán projednával v letech 2008 až 2011. „Takže čas byl. Navíc tato průmyslová zóna nebyla nová věc, byla už v tom předchozím," vysvětlila.
Stavba nové výrobní haly Na Jelence se pravděpodobně už odvrátit nedá. Lidi tedy zajímalo, jak co nejvíc odvrátit její vlivy na okolní prostředí. Zvýšeného provozu se obával obyvatel rodinného domu nad zónou Stanislav Křivanec. „Přístupovou cestu bude muset firma vybudovat na Píseckou," konstatoval.
Proti tomu Jan Matějka z Deniosu nic neměl. „Projekt objízdné silnice už existuje, i pro nás je tato možnost zajímavá," dodal.
Záměr na prodej pozemku v lokalitě Na Jelence se opakovaně projednával v zastupitelstvu v roce 2011, v roce 2012 ho firma Denios zaplatila.