Řidičských průkazů (ŘP), jejichž platnost skončí 31. prosince, je stále mezi lidmi kolem 4600. Úředníci z odborů dopravy městských úřadů se obávají, že lidé nechávají výměnu těchto dokladů na poslední chvíli.

Na Blatensku zbývá necelých 900 ŘP. To by znamenalo, denně vyřídit 14 žádostí. „Od desátého září sice zaznamenáváme mírný nárůst, možná díky kampani ve sdělovacích prostředcích, ale čtrnáct lidí denně to není,“ uvádí Karel Klozar z blatenského odboru dopravy MěÚ. „Četla jsem v novinách, že by koncem roku mohly být fronty a kdo to nestihne, dostane pokutu. To bych tedy nechtěla,“ říká Marie Čadková z Blatenky.

Vodňanským zbývá asi 600 výměn průkazů. „Ale odečteme–li seniory, kteří z jakýchkoliv důvodů nepřijdou, tak stovka ubude. Přesto znovu zopakujeme výzvu v místním zpravodaji, aby začali lidé více chodit,“ informoval o stavu na odboru dopravy Jiří Novák.

Strakonice hlásí přes 3100 výměn ŘP. Denně by se tedy mělo na úřad vypravit na padesát řidičů. „V těchto dnech nejsou na úřadě žádné čekací fronty a toho by měli lidé využít. Před Vánocemi bude určitě situace horší,“ zdůraznil šéf odboru dopravy Václav Býček.

Kdo s výměnou řidičáku, jehož platnost vyprší koncem roku, počká, nevydělá. V lednu mu úředníci naúčtují 50 korun správního poplatku a mohou mu udělit pokutu až do výše 30 000 korun. Další nepříjemnosti mu připraví dopravní hlídky na silnicích.