Své jméno získal jako poslední vybudovaný ve vodňanské rybniční soustavě na přelomu 15. a 16. století. Na příští týden v úterý 31. března je přeložen výlov rybníku Velká Outrata, který měli rybáři původně lovit ve čtvrtek 26. března. Dříve se ale rybník jmenoval jinak – říkalo se mu Pod šibenicí i Podšibeniční, protože leží pod návrším, na němž se nacházelo popraviště.