Kolik je kontejnerů na textil na území města?

Ve Strakonicích máme instalováno 25 kontejnerů na textil. Ty slouží pro sběr oblečení, textilií, látek a obuvi. Nádoby jsou rozmístěny tak, aby pokrývaly sběr této komodity po celém území města. Přesné a aktuální umístění kontejnerů najdou občané na stránkách města www.strakonice.eu. První instalaci kontejnerů na textil jsme zahájili již v roce 2012. Šlo o dobrovolnost. Od 1. ledna 2025 budou muset zavést sběr textilu všechny obce. Buď formou sběrných dvorů nebo speciálních kontejnerů.

Belgický obr kamarádí se psem.
Místo psa má chovatelka v kotci obřího králíka. V roce váží skoro osm kilogramů

Komu kontejnery patří?

Kontejnery pro sběr textilu jsou ve vlastnictví soukromých společností DIMATEX CS, spol. s r.o., a TextilEco a.s. Musím upozornit, že se nejedná o nic neobvyklého. I kontejnery na sběr vyřazeného elektrozařízení, nádoby na sběr kuchyňských olejů, kontejnery na směsný komunální odpad i část nádob na tříděné složky komunálního odpadu jsou ve vlastnictví třetích osob. Město ušetří za nákup nádob, u sběru některých komodit i za náklady na sběr dané složky materiálu nebo odpadu. Svoz textilu z obecních kontejnerů je pro město zdarma a bez poplatku. Občané mají ze zákona povinnost odkládat odpad na určená místa, v dostatečném počtu jsou jim k dispozici kontejnery rozmístěné po městě. Uložením odpadu do příslušné nádoby se pak vlastníkem stává město.

Kdo se má starat o to, aby byly funkční a vybírat jejich obsah?

Kontejnery pravidelně několikrát za měsíc vyváží společnost, které kontejnery patří. V případě naplněnosti společnost kontaktujeme a je proveden mimořádný vývoz. Následně je textil tříděn a vhodný textil je předáván neziskovým organizacím, jako jsou ČČK ČR, Charita ČR, SOS dětské vesničky, Naděje a jiné. Ani nenositelný textil však nepřijde nazmar. Ze zbytkového textilu se následně provádí výroba čistících hadrů nebo materiál slouží pro výrobu venkovního mobiliáře. Podle našich zkušeností mají občané velký zájem o třídění textilu, za rok vytřídí až neuvěřitelných téměř 100 tun.

Cizinec na Písecku vjel s náklaďákem pod vlak. Škoda je přes 8,5 milionu korun.
Cizinec na Písecku vjel s náklaďákem pod vlak. Škoda je přes 8,5 milionu korun

Jaký je skutečný stav věci?

To je problém. Do kontejnerů s odpadem, který lze zpeněžit, občas vnikají osoby a vykrádají obsah. Jedná se zejména o papír a elektro. Z kdysi funkční elektroniky se někteří lidé snaží dostat cokoli kovového, co jde ještě prodat. Novým zákonem o odpadech, kdy se musí osoby předávající drahé kovy evidovat, došlo k poklesu nájezdů vykradačů této komodity. S nádobami na textil je to obdobné, dříve nám občas někdo z kontejneru vybral pytel s oblečením, který roztrhl, vzal si potřebné a zbytek ponechal na místě, v lepším případě vhodil do kontejneru. V současné době se ale setkáváme s větší brutalitou. Osoba, případně osoby, jsou vybaveny pilkou či dokonce rozbruskou, uřežou bezpečnostní zavírání, vyhází pytle z kontejneru, proberou se obsahem, zanechají po sobě nepořádek a ještě rozbitý kontejner. Máme dokonce případ, kdy si bezdomovec v kontejneru na textil v noci ustlal. Pokud zjistíme nepořádek a rozbité zavírání, posíláme na místo posádku z technických služeb. Ta provede prvotní úklid a pokud oprava kontejneru není nijak složitá, opraví i zámek. Za tuto činnost jim opravdu patří velký dík. Pokud dojde k většímu poškození nádoby, přijíždí následně na místo společnost, které kontejner patří, a ta buď provede opravu, v horším případě dojde k výměně kontejneru. Ani společnosti, kterým kontejnery patří, nezahálí a neustále zdokonalují konstrukčně vhodnější řešení zabezpečení, které by bránilo neustálému vykrádání, i když hrubé síle nic neodolá. V místech, kde dochází k pravidelnému vykrádání kontejnerů, bychom rádi instalovali kamerový systém. Některá města již tento systém využívají úspěšně k usvědčení pachatele a kamery tak přispívají ke zlepšení pořádku kolem většiny separačních stání. Domnívám se, že mnohem víc, než o firmě, která má kontejner na starosti, to svědčí o nás lidech. Sotva jeden něco uklidí a opraví, druhý hned udělá nepořádek a něco zničí. Občan si neuvědomuje, že se dopouští krádeže (byť se to může zdát i úsměvné), protože vyhozené odpadky patří městu. Hrozí mu za to několikatisícová pokuta ve správním řízení, v určitých případech dokonce až trest odnětí svobody na tři roky. Netrápí nás v žádném případě nějaký ten odnesený kousek oděvu, ale to, že se znehodnotí zbytek pohozeného textilu a nepořádek, který se tímto jeho činem vytvoří.

Kdo a jak řeší například situaci na sídlišti 1. máje?

Prvotní reakcí, pokud něco takového občan vidím, by mělo být volání Městské police Strakonice na tísňovou linku 156. Základním úkolem městské policie je chránit veřejný pořádek, zajišťovat bezpečnost osob a jejich majetku a dbát na dodržování platných právních předpisů. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Městská policie může pokutu uložit ihned na místě blokově. Na místě lze uložit příkazovým blokem pokutu do výše 10 000 Kč. Pachatele na místě ztotožní, vyzve k podání vysvětlení, a pokud není uložena bloková pokuta na místě, policie postoupí přestupek k řešení na MěÚ Strakonice.

Ilustrační foto.
Agresor skončil ve vazbě. Jinému vyhrožoval zabitím

V případě vykrádání kontejneru lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Městská policie může pokutu uložit ihned na místě blokově. Na místě lze uložit příkazovým blokem pokutu do výše 10 000 Kč. Pachatele na místě ztotožní, vyzve k podání vysvětlení, a pokud není uložena bloková pokuta na místě, policie postoupí přestupek k řešení na MěÚ Strakonice.

Jestliže dojde k poškození kontejneru městská policie pachatele na místě ztotožní, vyzve k podání vysvětlení a věc postoupí ke správnímu řízení na MěÚ Strakonice. Je možné volat i PČR, linka tísňového volání 158. Policie ČR má pravomoc ukládat pokuty příkazem na místě či oznamovat přestupek ke správnímu orgánu.

Má město nějaké páky na nápravu věci?

Ano, město Strakonice má vydanou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kde jsou stanovena místa určená k odkládání komunálních odpadů. Nedodržení vyhlášky je přestupkem. S bojem proti nepořádku pomáhá Městská policie Strakonice.

Není žádným tajemstvím, že nepořádek u kontejnerů a jejich ničení mají na svědomí bezdomovci, sociálně slabší občané nebo drogově závislí. Tedy lidé, kteří jsou údajně bez peněz. Kolik už tedy město vybralo na pokutách?

Městu nebyl v dané záležitosti předán k dořešení žádný přestupek.