V souboj právníků se může v následujících měsících zvrtnout novela zákona o přestupcích a především pak omezení místních samospráv ohledně regulace akcí po dvaadvacáté hodině. V tuto chvíli totiž obce a města řeší, jak s tímto poměrně zásadním omezením svých kompetencí naloží. Možnosti mají v podstatě dvě. Buďto akce, kterým dosud udělovala výjimku rada příslušné obce, zahrnou jmenovitě do svých obecně závazných vyhlášek, nebo se vydají cestou měst Chrastava a nově například i Vimperk. Ta své vyhlášky zobecnila a zvolila i na základě judikatury Ústavního soudu v jasně vymezeném období posunutí začátku nočního klidu. V prvním případě hrozí obcím riziko, že budou v případě vstřícnějšího postoje k pořadatelům akcí nuceny třeba každý rok vyhlášku měnit podle toho, jaké další akce do té doby se objeví.

V Blatné příslušnou vyhlášku schvalovali už v červnu. Podle ní lze veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, v pracovní dny provozovat v době od 6 do 24 hodin, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna od 6 do 24 hodin a od O.00 do 3.00 hodin. Pořadatel podniku je přitom povinen ho oznámit nejméně pět kalendářních dnů před jeho konáním Městskému úřadu Blatná. Vyhláška nabude účinnosti od 1. října.

Ve Vodňanech budou zastupitelé návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí na svém jednání v pondělí 19. září.

Ve Strakonicích zatím postupují podle původní vyhlášky. Například na konci srpna městští radní schválili udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Týkající se Veget Festu, který se dnes koná na ostrově na Podskalí, podle níž produkce může pokračovat ještě od 22 do 0.00 hodin. Ve středu 14. září zastupitelé úpravu vyhlášky neprojednávali. Další zasedání zastupitelstva se má konat 14. prosince.

Také ve Volyni dosud platí původní obedně závazná vyhláška a nová zatím na programu zastupitelstva nebyla.

Na začátku zmiňovaná úprava obecně závazné vyhlášky v sousedním Vimperku znamená, že zastupitelé rozhodli o možnosti pořádat akce po 22. hodině v pátek, sobotu a den před státem uznaným svátkem až do dvou hodin ráno bez toho, zda jejími pořadateli jsou právnické či fyzické osoby. Při přípravě vyhlášky přitom Vimperští vycházeli z podobné vyhlášky města Chrastava.